Målvaktstränarutbildning C

Förståelsen för målvaktens betydelse för laget ökar ständigt. En bred utbildning i tidig ålder, där målvaktsspelet sätts in i sitt sammanhang och ingår som en del för alla, lär barnen och ungdomarna att förstå helheten, det vill säga spelet och matchen. Rollen som målvakt kan betyda att allt fler fortsätter hela vägen fram till seniorspelare.


C-diplom är målvaktstränarutbildningens första kurs som ska stimulera och förstärka utvecklingen av målvaktsspelet inom barn och ungdomsfotbollen. Målgrupp är nyrekryterade målvaktstränare och barn- och ungdomstränare som vill vidareutveckla sina kunskaper om målvaktsspelet.

Kursen omfattar 1,5 dag och kursupplägget består av en sammankomst (1 dag) kombinerat med cirka 4 timmars webbaserad undervisning före sammankomsten.

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion till rollen som ledare/målvaktstränare för åldersgruppen 6–14 år, där fokus ligger på enkelhet, positivt förhållningssätt och praktiska tips. För målvaktstränare som vill förkovra sig ytterligare efter C-diplom finns kurserna B-Diplom som tar upp målvaktsspelet inom ungdoms- och juniorfotbollen samt A-Diplom som riktar sig speciellt mot seniorverksamheten.

Kurstid
1 dag + cirka 4 timmars webbstudier

Förkunskaper
Inga

Kursinnehåll
Barns och ungdomars utveckling
Organisation av målvaktsträning i olika åldrar
Målvakten – en del av spelet
Lärande
Allsidighet, koordination och specialisering
Lekens betydelse
Praktiska träningsprogram

Kurslitteratur
Svenska Fotbollförbundets Målvaktstränarutbildning C (bok)
Webbplatsen www.svenskfotboll.se/malvaktc

Planerade tillfällen
Se aktuella tillfällen här

Antal deltagare
Kursen bygger på minst 12 deltagare och en kursinstruktör.

Kursinstruktörer
Utbildade kursinstruktörer från Dalarnas FF:s instruktörspool.

Kursintyg
Utfärdas.