Förtjänstmärket för instruktörer

Svenska Fotbollförbundet har sedan många år tillbaka en utmärkelse som heter "Förtjänstmärket för instruktörer". Märket finns i valörerna brons, silver och guld och kan sökas av tränare/instruktörer inom svensk fotboll.

Förtjänstmärket i brons utdelas efter minst 10 års aktiv verksamhet som fotbollstränare.

Förtjänstmärket i silver utdelas efter minst 15 års aktiv verksamhet som fotbollstränare samt att man erhållit bronsmärket minst 5 år tidigare.

Förtjänstmärket i guld utdelas till innehavare av förtjänstmärket i silver, som av Svenska Fotbollförbundet bedöms på ett "synnerligen utmärkt sätt ha gagnat svensk fotbollsidrott genom sin tränarverksamhet". Förtydligande om vem som kan söka guldmärket finns i pdf-filen nedan.

Ansökan skickas in till Dalarnas Fotbollförbund som granskar och sedan skickar vidare till SvFF, Ulrika Forsberg senast den 31 oktober varje år. Utdelning av brons- och silvermärken sker via distriktsförbunden och guldmärket delas ut av SvFF.

Ansökningsblankett hittar du här.