Inställd: Målvaktstränarutbildning C-Diplom Borlänge, 2020-11-14 kl. 08:30 t.o.m. 2020-11-14 kl. 18:00

Utbildning
Målvaktstränarutbildning C-Diplom
Plats
Borlänge, BSM-hallen (teori och praktik)
Arrangör
Dalarnas Fotbollförbund
Startdatum
2020-11-14 kl. 08:30
Slutdatum
2020-11-14 kl. 18:00
Antal platser
24 (21 lediga)
Avgift
1 500,00 SEK
Utbildningsansvarig
Vinita Roth, vinita.roth@dalaidrotten.se
Sista anmälningsdag
2020-11-01
Instruktör
Leif Fjägerås, leif67@live.se
Peter Kristoffersson, p_stoffe@hotmail.com
Beskrivning

Kurstid
1 dag + cirka 4 timmars webbstudier (före kursstart)

Förkunskaper
Inga

Kursinnehåll
Barns och ungdomars utveckling
Organisation av målvaktsträning i olika åldrar
Målvakten - en del av spelet
Lärande
Allsidighet, koordination och specialisering
Lekens betydelse
Praktiska träningsprogram