Tränarutbildningar

Urban Hammar, ansvarig för Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning, presenterar den nya tränarutbildningen

Svenska Fotbollförbundet instegsutbildning, Tränarutbildning C-diplom, ger en grundläggande förståelse för fotbollen i Sverige och vilka egenskaper en bra tränare har. Även deltagare utan bakgrund i fotbollen är välkomna till denna kurs. Ledarskap och kommunikation med barn står i centrum, men också vägledning för att genomföra roliga, lärande och lekfulla träningspass. Kursen är en obligatorisk introduktion för alla tränare och öppnar möjligheter för vidare kurser inom det område man vill verka som tränare.

Efter kursen C-diplom väljer deltagaren om man vill gå vidare mot en inriktning som ungdomstränare, eller om man har intresse för att arbeta med seniorfotboll. De aktuella kurserna benämns B-diplom Ungdom, A-diplom Ungdom hålls i Dalarna, respektive UEFA B som arrangeras tillsammans med Hälsingland FF och Gestriklands FF.

UEFA B är just en UEFA-baserad utbildning som ger ett diplom som är giltigt i alla UEFA:s medlemsländer och som är en förutsättning för behörighet att söka högre utbildningar som:

  • UEFA A
  • UEFA Elite Youth A
  • UEFA PRO License.

(De högre utbildningarna arrangerar av Svenska Fotbollförbundet)

Se inbjudan till C-diplom respektive B-diplom Ungdom nedan. Klicka på bilderna för att komma till inbjudan

Tränare som väljer ungdomsspåret får tränardiplom som gäller nationellt, men som inte kvalificerar för vidare seniorinriktade kurser.

Anledningen till att Svenska Fotbollförbundet återinför ett ungdomstränarspår är att efterfrågan på utbildningar med särskild inriktning mot barn och ungdomar är mycket stor. Våra ungdomskurser är noggrant inriktade på att ge en mycket god grund för ett långt arbete i ungdomsfotbollen och förhoppningen är att genom en större tillgänglighet till tränarutbildning öka antalet väl förberedda och välutbildade ungdomstränare.

Utöver de nämnda tränarutbildningarna erbjuder vi också en målvaktstränarutbildning i flera steg i distriktet:

  • Målvaktstränarutbildning C-diplom
  • Målvaktstränarutbildning B-diplom

De flesta kurserna ligger under perioden januari-maj enligt önskemål från utbildningsansvariga i föreningarna. På det viset kan tränarna komma väl förberedda inför säsongsstarten

Vi erbjuder även möjlighet till interna utbildningstillfällen då uppmanas föreningen ta kontakt med utbildningsansvarig i distriktet för att hitta lämpligt datum och kursinstruktör som kan hålla kursen. En förutsättning för att genomföra interna tränarkurser är minst 10 deltagare från föreningen eller i samverkan med andra föreningar.

Vid frågor om tränarutbildningens
C, B Ungdom, A Ungdom, UEFA B
MV-C, MV-B
Kontaktar ni:
Dalarnas Fotbollförbund

Vinita Roth - Utbildningsansvarig 023-454 74, 0702068541 vinita.roth@dalaidrotten.se

Anmälan till kurser kan du göra direkt på webben eller via föreningsinloggningen i FOGIS.

FOGIS-manual Anmälan till kurs via föreningsinloggning