Nationella spelformer

Här presenteras Svenska Fotbollförbundets rekommenderade spelformer för barn- och ungdomsfotbollen.

Match och spelform är viktiga delar av spelarutbildningen i barn- och ungdomsfotboll. I arbetet med nya spelformer har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av fotbollens färdigheter och deras spelförståelse. Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för spelare att få en passion för fotboll och ett livslångt intresse

Här hittar du en folder per spelform där vi beskriver de viktigaste delarna för varje spelform.

Skriv ut önskad folder och ta med den till träningar, matcher, samlingar, informationskvällar eller liknande.

Nedan finns också "Planstorlekar för barn- och ungdomsfotboll" som är en översikt för de olika spelplanerna kopplade till respektive spelform.

Mer om de Nationella spelformerna

Bakgrund, syfte och mål
Nedan finns dokumentet som beskriver arbetet bakomde nationella sperformerna för barn- och ungdomsfotbollen.

Presentation av de Nationella spelformerna
Nedan hittar du presentationen som sammanfattar alla spelformer.

Presentation om anläggningar och material kopplat till spelformerna

Divisionsspel i Dalarna

Divisionsspelet syftar till att ge lag och framförallt spelare möjlighet att delta på en nivå som motsvarar deras utveckling kopplat till Svenska FF:s spelarutbildningsplan så att alla utvecklas på ett optimalt sätt. Föreningarna avgör själva vilken utbildningsnivå laget håller.

Rekommendationer/Inplacering i divisioner

Vi rekommenderar att deltagande i seriespel sker från 10 års ålder och att man följer Svenska FF:s rekommendationer gällande de nya nationella spelformerna.

11 mot 11 
Flickor div. 1
Flickor div. 2

Pojkar div. 1 
Pojkar div. 2

9 mot 9 
Flickor div. 3
Flickor div. 4

Pojkar div. 3
Pojkar div. 4

7 mot 7
Flickor div. 5
Flickor div. 6
Flickor div. 7

Pojkar div. 5
Pojkar div. 6
Pojkar div. 7

Har du frågor kring Divisionsspelet kontkata Niklas Gabrielsson, Tävlingskonsulent