Nya nationella spelformer

Här presenteras Svenska Fotbollförbundets rekommenderade spelformer för barn- och ungdomsfotbollen.

Match och spelform är viktiga delar av spelarutbildningen i barn- och ungdomsfotboll. I arbetet med nya spelformer har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av fotbollens färdigheter och deras spelförståelse. Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för spelare att få en passion för fotboll och ett livslångt intresse

Här hittar du en folder per spelform där vi beskriver de viktigaste delarna för varje spelform.

Skriv ut önskad folder och ta med den till träningar, matcher, samlingar, informationskvällar eller liknande.

Nedan finns också "Planstorlekar för barn- och ungdomsfotboll" som är en översikt för de olika spelplanerna kopplade till respektive spelform.

Mer om de nya nationella spelformerna

Bakgrund, syfte och mål
Nedan finns dokumentet som beskriver arbetet bakom förslaget till nya nationella sperformer för barn- och ungdomsfotbollen.

Presentation av de nya nationella spelformerna
Nedan hittar du presentationen som sammanfattar alla spelformer.

Presentation om anläggningar och material kopplat till spelformerna