Nya nationella spelformer

Här presenteras Svenska Fotbollförbundets rekommenderade spelformer för barn- och ungdomsfotbollen.

Match och spelform är viktiga delar av spelarutbildningen i barn- och ungdomsfotboll. I arbetet med nya spelformer har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av fotbollens färdigheter och deras spelförståelse. Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för spelare att få en passion för fotboll och ett livslångt intresse

Tidsplanen för införande och implementering av nya spelformer är följande förutsatt att beslut fattas enligt förslaget.

  • 2018: Genomförande under starka rekommendationer. I Dalarna tillämpar vi 3 perioder och rekommenderade planstorlekar. Övrigt vad gäller spelformer tillämpas från 2019
  • 2019: Nationella spelformerna gäller för hela landet.

Mer om de nya nationella spelformerna

Bakgrund, syfte och mål
Nedan finns dokumentet som beskriver arbetet bakom förslaget till nya nationella sperformer för barn- och ungdomsfotbollen.

Presentation av de nya nationella spelformerna
Nedan hittar du presentationen som sammanfattar alla spelformer.