Elektronisk matchrapport 2020

I Dalarnas FF:s tävlingar gäller elektronisk domarrapport i samtliga senior- och juniortävlingar, pojkar 17 Elit och pojkar division 1.
Möjlighet till detta finns också i ungdomsserier och cuper för spelare som är ungdomsregistrerade.

Fördelarna med systemet är bland annat att:

- Ledarna inte behöver sitta och skriva spelarförteckningen för hand (många gånger i "sista minuten" just före match) och att den blir mer lättläst för domare och andra funktionärer,

- Föreningen får kontroll på om en spelare är kvalificerad eftersom spelarna hämtas direkt från licensregistret,

- Bättre information på vår hemsida i form av resultat, målskyttar, varningar, utvisningar mm.

Så här ska det fungera vid match:

Före match

Hemmalag och bortalag ska var för sig på ett fastställt formulär i FOGIS upprätta en spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn samt personnummer. Spelarförteckningen utgör tillika domarrapport. Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och funktion på de ledare, högst fem personer, som får finnas i det tekniska området. Lagen ska sedan skriva ut två exemplar av sin spelarförteckning och överlämna dessa till domaren enligt de regler Tävlingsbestämmelserna kap 4 § 6 föreskriver.

Efter match

Efter matchens slut och efter domarens noteringar skall matchrapporten av domaren omgående registreras via domarinloggning i FOGIS. Förening har rätt att inom 72 timmar från matchen slut, vid uppenbart skrivfel av domaren, begära rättelse av domarrapport till Dalarnas FF.

Hur förbereder sig föreningen?

Tekniska baskrav
En dator med internetanslutning samt en skrivare.


Inloggning i FOGIS samt skapa användare
Först och främst måste föreningen ha en inloggning i FOGIS. När en förening har en inloggning kan föreningens FOGIS-administratör skapa användare i föreningen. Lämpligen bör den person/personer som är ansvariga för att skriva spelarförteckningen vid matcherna ha inloggningsmöjlighet i FOGIS för att själv kunna upprätta en spelarförteckning/domarrapport.

Lägga upp trupp och ledare
Här rekommenderas att föreningen i god tid före första match lägger upp föreningens spelartrupp som hämtas från SvFF:s licensregister samt de ledare som arbetar med laget och som är aktuella för att finnas i det tekniska området under match. Om inte ledarna är upplagda sedan tidigare i föreningen måste de läggas upp som en person med en viss roll. När ni lägger upp en ny person måste ni ha fullständigt personnummer.

Lägga till spelare och ledare till en match
Här hänvisas till nedanstående "manual elektronisk domarrapport".
Eventuella förändringar efter att spelarförteckning är utskriven (skada, sjukdom etc) kan göras direkt på spelarförteckningen med penna. I "krisläge" d v s om ni inte kan få fram en spelarförteckning av något skäl kan ni lämna in en förteckning med samtliga spelares namn och kompletta personnr till domaren. Match kan aldrig ställas in med anledning av att spelarförteckning ej går att få fram via FOGIS.

Manual elektronisk domarrapport hittar du här