1:a septemberregeln förtydligande

Dalarnas Fotbollsförbund vill förtyldiga vad som gäller efter den 1:a respektive 4:e september. Inga övergångar som görs efter 1/9 ger rätt till spel i den nya föreningen. Ingen nyregistreing av spelare efter 4/9 ger rätt till spel i den nya föreningen (detta gäller även 30-månadersregeln som räknas som nyregistrering) . Läs mer i nyheten.

Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 1 september eller senare får spelare inte delta i den nya föreningens representationslag eller övriga lag i representationsserierna under resterande del av den innevarande säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade spelare registrerade efter den 4 september, spelare som begärt spelklarhet eller vars avtal efter professionell övergång träder i kraft efter den 4 september, om spelaren lånas ut till en ny förening eller om spelaren under övergångstiden efter den 4 september deltagit i bindande match för sin tidigare förening.

Hela skrivelsen går att hitt i Representationsbestämmelser 2020 4 kap. 3§ (sida 13)