Nyheter i våra tävlingsregler

Fotbollssäsongen 2018 närmar sig med stormsteg och ett antal nyheter i våra tävlingsregler finns här att ta del av

Tävlingsregler 2018 – Tävlings- och representationsbestämmelser (TB och RB)

Nyheter att särskilt notera

Övergripande

TB Kap 2 §  2.2  Barn- och ungdomsfotboll
Det är inte tillåtet att i av distrikt anordnade tävlingar för spelare t.o.m. 12 år öppet redovisa matchresultat.

TB Kap 2 § 32 Solidarisk fördelning av domarkostnader
Kommer även att tillämpas i förbundsserierna. Arrangerande förening ansvarar för utbetalningen till domare i samband med match. (Kap 4 § 32).

TB Kap 3 § 5 Tävlingsjury
Även i av föreningar anordnade tävlingar finns nu särskilda krav på hur tävlingsjuryn har utsetts, sammansättning och hur eventuella anmälningar skall ske och om det finns möjlighet till överklagan av tävlingsjuryns beslut.

TB Kap 3 § 6 Förbud mot att kora segrare i barntävlingar
I föreningsarrangerade tävlingar får slutsegrare inte koras och öppen redovisning av matchresultat inte ske i tävlingar t.o.m. 12 år.

TB Kap 4 § 5 Ersättare och avbytare (förbundsserier)
I division 2 och 3 herrar och division 1 damer får högst 5 ersättare bytas in. Under pågående spel (undantaget halvtidspausen) får dock bara detta ske vid 3 tillfällen. Eventuella byten i halvtidspausen räknas således inte.

Ett beslut som togs vid SvFF:s extra representantskapsmöte 9 jan 2018 där beslutet vid ordinarie möte ändrades.

TB Kap 5 § 1 Förenings och spelares ansvar m.m.
Spelare som uppenbart försöker erhålla varning eller utvisning eller på annat sätt försöker vilseleda domaren kan bestraffas.

TB Kap 6 §  18 Obehörig spelare
Förening som vid upprepande tillfällen använt obehörig spelare kan uteslutas från tävlingen.

Begrepp
5-, 7-,9- och 11-manna begreppet har ersatts av begreppet 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11 i tävlingsbestämmelserna.

Kompletterande bestämmelser i DFF:s tävlingsverksamhet.

Senior- och juniortävlingar

TB Kap 2 § 9 Seriespel för herrar och damer
Notera att även 2018 deltar distriktets 4 lag i division 3 i samma serie vilket innebär att högst 4 lag kan nedflyttas till division 4 2019.

Division 4 för damer utgår 2018 och seriespelet kommer därför enbart genomföras i x antal division 3-serier. Seriesegrarna möts i ett kvalspel där segraren uppflyttas till division 2 2019.

Detta innebär även att A-lagsspelares deltagande i U-lag- och farmarklubbar skall ske i enlighet med TB Kap 1 § 12.

Den fria representationsrätten som fanns i division 4 2017 gäller således inte under 2018.

TB Kap 2 § 21 Ansökan om ändrad avsparkstid
Tävlingsstyrelsen kan i sista spelomgången, om en förenings både A-och U-lag har match på den fastställda matchdagen efter framställan, medge flytt av matchen även om matchens resultat kan påverka upp- och nedflyttning. Detta gäller även i kvalspel.

TB Kap 2 § 22 Uteslutning eller utträde ur serie.
Lag som utgår ur en serie skall kommande säsong nedflyttas till lägsta serien.

Är ett förtydligande att upp- och nedflyttnings- och vakansbestämmelser inte medger annat beslut.

TB Kap 4 § 7 Förläggning av hemmamatch
Förening kan efter framställan till Tävlingsstyrelsen få spela sin hemmamatch utanför hemkommunen men då i närområdet.

Ungdomstävlingar

Föreningsarrangerade cuper
Tävlingar t.o.m. 9 år kan arrangeras under hela året. Notera att dessa tävlingar skall anmälas till DFF på ett särskilt dokument som finns på hemsidan.

Divisionsspel (t.o.m. 17 år)
Rekommenderade åldrar tas bort och föreningarna ansvarar för att lagen anmäls i lämplig division.

Deltagande i seriespel rekommenderas från 10 år.

Division 3 för både pojkar och flickor spelas med  9 mot 9.

Kortpass vid inkast som gällde 2017 i division 5 och 6 tas bort och ersätts 2018 med en återgång till inkast 2018.

Miljönären Cup
Även pojkar och flickor 14 år spelas med 9 mot 9

Våra tävlingsregler i sin helhet finns på denna länk