DM Futsal Damer & Herrar

6 dam- respektive 6 herrlag gör upp om DM-tecknen i Futsal lördagen den 25 november i Falun och Lugnets sporthall.

Deltagande föreningar:

Damer:
Falu BS FK, IFK Mora FK, Islingby IK, Korsnäs IF FK, Leksands IF FK, Ornäs BK

Herrar:
IF Tunabro, Korsnäs IF FK, Smedjebackens FK, Slätta SK, Ulfshyttans IF, Vattnäs SK

För damer respektive herrar gäller följande förutsättningar:
- Damerna respektive herrarna spelar i varsin grupp om 6 lag.
- Inom varje grupp spelar lagen i en enkelserie där ettan och tvåan från sin grupp möts i en direkt final.
- Segrande lag i finalerna är Distriktsmästare i Futsal.

Längre ner på denna sida finns "Föreskrifterna för SM-kval i Futsal 2017/2018" och spelprogram för damer och herrar.

Varmt välkomna till Falun och Lugnets sporthall

FUTSAL DM DAMER OCH HERRAR 2017-11-25 
Tid: Plan/klass/match
09.00 A Damer Ornäs BK – Falu BS FK
09.00 C Damer Islingby IK – Korsnäs IF FK
09.00 D Damer Leksands IF FK – IFK Mora FK

09.30 A Herrar Vattnäs SK – IF Tunabro
09.30 C Herrar Ulfshyttans IF – Korsnäs IF FK
09.30 D Herrar Smedjebackens FK –Slätta SK

10.00 A Damer Korsnäs IF FK – Leksands IF FK
10.00 C Damer IFK Mora FK – Orsnäs BK
10.00 D Damer Falu BS FK – Islingby IK

10.30 A Herrar Slätta SK – Ulfshyttans IF
10.30 C Herrar IF Tunabro – Smedjebackens FK
10.30 D Herrar Korsnäs IF FK – Vattnäs SK

11.00 A Damer Ornäs BK – Korsnäs IF FK
11.00 C Damer Leksands IF FK – Islingby IK
11.00 D Damer IFK Mora FK – Falu BS FK

11.30 A Herrar Ulfshyttans IF – Smedjebackens FK
11.30 C Herrar Vattnäs SK – Slätta SK
11.30 D Herrar Korsnäs IF FK – IF Tunabro

12.30 A Damer Islingby IK – Ornäs BK
12.30 C Damer Korsnäs IF FK – IFK Mora FK
12.30 D Damer Falu BS FK – Leksands IF FK

13.00 A Herrar IF Tunabro – Ulfshyttans IF
13.00 C Herrar Slätta SK – Korsnäs IF FK
13.00 D Herrar Smedjebackens FK – Vattnäs SK

13.30 A Damer Korsnäs IF FK – Falu BS FK
13.30 C Damer Ornäs BK – Leksands IF FK
13.30 D Damer IFK Mora FK – Islingby IK

14.00 A Herrar Korsnäs IF FK – Smedjebackens FK
14.00 C Herrar Slätta SK – IF Tunabro
14.00 D Herrar Vattnäs SK – Ulfshyttans IF

14.30 C Final Damer

15.15 C Final Herrar

Plan A är närmast omklädningsrummen
Plan C är mitt i hallen från omklädningsrummen sett
Plan D är längst bort i hallen från omklädningsrummen sett

FÖRESKRIFTER FÖR DM OCH SM-KVAL I FUTSAL 2017-2018
Fastställda av Dalarnas Fotbollförbunds Tävlingskommitté 2017-10-28 
DM för damer och herrar / DM och SM-kval för flickor och pojkar 15 år och 17 år

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Tävlings- och spelregler

I frågor som inte regleras i dessa förskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) tävlingsbestämmelser för Futsal (FTB) och FIFA:s Laws of the game: Futsal. Tävlingsstyrelsen i respektive tävling som dessa föreskrifter behandlar har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte beaktas i dessa föreskrifter.
Det är föreningen, ledarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i gällande tävlingsregler.

Spelarregistrering
Spelaren får bara representera den förening där spelaren är registrerad som Futsalspelare. Spelare är även behörig att representera föreningen i enlighet med representations-bestämmelserna i FTB 4 kap.

Tävlingsstyrelse m.m.
Dalarnas Fotbollförbund (DFF) administrerar tävlingen. Dalarnas FF:s Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse. Lokal tävlingsjury utses av TK i samband med varje tävling.

16-januari-regeln
Berör de lag som går vidare till grupp - och slutspel.

TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE
Speltid
Speltid i samtliga klasser: 2 x 12 min, inte effektiv tid.
Time-out och sidbyte, inklusive paus, tillämpas inte.

Anmälan och behörighet att deltaga samt anmälningsavgift
Se inbjudan

Priser
Segrande lag och tvåan erhåller guld- respektive silvermedaljer.

Tävlingsmetod och platsfördelning
TK fastställer för varje tävling vilken tävlingsmetod som skall användas och hur kvalificeringen av lag till vidare spel i SM för ungdom genomförs.
Tävlingsmetoden skall delges varje deltagande förening senast 1 vecka före aktuell tävling.

Avgörande för serieplacering i grupp- respektive slutspel
Om två eller flera lag efter serietävlingens slut har lika poäng avgörs placeringen av följande kriterier i följande ordning:
A) Högst antal poäng i inbördes matcher
B) Bästa målskillnad, dvs. skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta mål, i inbördes matcher
C) Flest antal gjorda mål i inbördes matcher
D) Om, efter tillämpning av kriterierna a)-c) för flera lag fortfarande har samma placering ska kriterierna a)-c) åter tillämpas emellan de två lagen för att avgöra lagen slutliga placering. Om detta inte leder till avgörande ska kriterierna e)-f) tillämpas,
E) Resultat av alla gruppspelsmatcher;
1. Bästa målskillnad
2. Flest antal gjorda mål
F) Straffsparkstävling
1) Om två lag fortfarande har samma placering ska straffsparkstävling genomföras mellan berörda lag.

Är semifinal- och finalmatcher oavgjorda vid full tid sker avgörande genom straffsparkstävling.

Straffsparkstävlingen genomförs på så sätt att alla spelare som finns med på spelarförteckningen ska delta i straffsparksavgörandet (inte endast de som befinner sig på spelplanen vid matchens slut). Innan straffsparkstävlingen startar skall domaren försäkra sig om att ett lika antal spelare finns i mittcirkeln (om sådan saknas i dess närhet) för att lägga straffsparkarna. Om lagen består av olika antal spelare, ska straffsparkstävlingen genomföras med det antal spelare som motsvarar laget med det minst antal spelare. I övrigt se regelboken under metoden att utse vinnare.

Vakanser (ungdom)
Om vakant plats uppstår före det regionala seriespelet utser TK ersättare i enlighet med Dalarnas FF:s tävlingsbestämmelser.

Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.
Lag som uteblir från match ska, såvida inte särskilda skäl föreligger, erlägga en w.o.-avgift uppgående till dubbel anmälningsavgift.

GENOMFÖRANDE AV MATCH M.M
Antal spelare
14 spelare varav 4 utespelare och en målvakt (5 på plan) samt högst 9 avbytare får anmälas på spelarförteckningen och användas i varje match. Obegränsat antal spelare får användas under varje tävling.

Spelarförteckning och matchrapporter
Spelarförteckning innehållande högst 14 spelares för- och efternamn samt personnummer ska av vardera lagansvarig upprättas på fastställt formulär, vilket hämtas från FOGIS. På spelarförteckningen ska även de ledare, namn och funktion antecknas som får finnas i det tekniska området. Detta formulär utgör tillika domarrapport, ska senast 15 minuter före avspark lämnas till sekretariatet före matchen.
Om lagledare, tränare eller annan antecknas som spelare skall vederbörande inte samtidigt vara antecknad som ledare. Vederbörande betraktas då enbart som spelare.

Byten
S.k. flygande byten är tillåtna. Detta gäller även målvakten. Dock skall alla byten ske i vid bytesområdet. Avbytarmetoden innebär att samma spelare får bytas flera gånger under samma match.
Byten skall ske vid linjen, inte ute på spelplanen. Den spelare som skall bytas ut, skall lämna planen innan avbytare inträder.
Om inte detta följs, skall varning utdelas till den inträdande spelaren och indirekt frispark utdömas till motståndaren.

Matchdräkt
Lagen ska förvissa sig om motståndarnas dräktfärger och medföra reservställ till varje tävling. Om byte av matchdräkt krävs (avgörs av domarna) skall lag angivet som bortalag i spelordningen använda reservställ.

Boll – och Målstorlek
Matcherna spelas med en Futsalboll. Handbollsmål används.

Domare
Tvådomarsystem tillämpas. Dalarnas Fotbollförbunds Domarutskott (DU) utser domare.

Ackumulerade regelbrott
Vid speltid 2 x 12 minuter gäller fr. o m den fjärde (4) frisparken, skall frispark utan mur ske från 10 meters-punkten eller på den plats där frisparken döms. De ackumulerade frisparkarna nollställs vid halvtid.

UTVISNINGAR, AVSTÄNGNINGAR OCH AVVISNINGAR
Förenings och spelares/ledares ansvar med m.m.
Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte spelar i nästa match. Med spelare avses även i tillämpliga delar avbytare.

Spelare
Spelare kan utvisas för grov-, lindrig- eller målchansförseelse. Utvisad spelare får varken återinträda i spelet i pågående match eller sitta på spelarbänken eftersom spelaren måste lämna planens närhet. En avbytare får ersätta en utvisad spelare och inträda på spelplanen två hela minuter efter utvisningen förutsatt att han har tillåtelse av tidtagaren och domaren, om inte mål görs inom de två minuterna gått. I detta fall gäller följande villkor:
- Om det är 5 spelare mot 4 och det lag som har flest spelare gör mål får laget med 4 spelare göras fulltaligt med en femte spelare.
- Om båda lagen spelar med 3 eller 4 spelare och ett mål görs ingen förändring av antal spelare.
- Om det är 5 spelare mot 3, eller 4 spelare mot 3 och det laget med det högre antalet spelare gör mål får laget med 3 spelare endast utökas med en spelare.
- Om det lag som har färre spelare gör mål fortsätter spelet utan förändring av antalet spelare.

Utvisad spelare får inte delta i lagets nästa match i tävlingen.
Domare skall i matchrapporten lämna särskild redogörelse för de omständigheter som föranlett utvisning för grov förseelse.
Tävlingsjuryn kan vid grov förseelse besluta om avstängning från spel i fler matcher än den automatiska avstängningen (1 match) eller anmäla spelaren vidare till Dalarnas FF:s Disciplinutskott.

Ledare
Spelande ledare skall anmälas som spelare. Avvisad ledare får varken återinträda i spelet i pågående match eller sitta på spelarbänken eftersom ledaren måste lämna planens närhet. Avvisad ledare ska stå över samma tävlings nästkommande match, innebärande att berörd person inte får uppträda i någon funktionärsroll. Domare ska i matchrapporten lämna särskild redogörelse för de omständigheter som föranlett avvisning för grov förseelse. Tävlingsjuryn kan anmäla ledaren vidare till Dalarnas FF:s Disciplinutskott.

TÄVLINGSJURY
Sammansättning
Tävlingsjuryn skall bestå av tre ledamöter. Ledamot får inte delta i prövning av ärende där denne kan anses vara jävig.

Anmälan
Anmälan skall ha inkommit till Tävlingsjuryn senast inom 30 minuter från berörd matchs slut. Endast berörda lag i aktuell match får lämna in anmälan.
Anmälan ska åtföljas av en protestavgift om 2 000 kr, som betalas tillbaka om anmälan helt eller delvis bifalls.
Om avgift inte betalas skall anmälan avvisas.

Överklagan
Tävlingsjuryns beslut i tävlingsärende får senast nästa vardag överklagas till TK.

Tävlingsbestämmelsernas tillämplighet
Utöver vad som ovan angetts i fråga om tävlings- och bestraffningsärenden gäller Dalarna FF:s och Svenska FF:s tävlingsregler inklusive FTB i tillämpliga delar.