Inbjudan domarkurser Steg 1 grund & 7-manna

Här finns inbjudan till domarkurser steg 1 grundutbildning (11-manna) och 7-manna fortbildning och 7-manna grundutbildning. Steg 1 grundutbildning vänder sig till dig som vill börja döma 11-mannafotboll. 7-manna fortbildning är till dig som dömde 7-manna 2017 och 7-manna grundutbildning är till dig som inte dömt tidigare.

En nyhet inför 2018 är att Länsförsäkringar ingår i projektet UngDomare och de som genomför kurserna i åldern 14 år till 20 år erhåller domardräkt alternativt en domartröja. Se också under respektive inbjudan.

Välkommen till Steg 1 Grundutbildning 2018 

Dalarnas FF inbjuder till domarkurs i Grundutbildning (för 11-mannafotboll) för:
Nybörjare. Se förkunskaper nedan.
För de som inte gått Steg 1 Fortbildning de sista två åren.

Plats & dag:
Borlänge, Scandic Hotel, 16-17 februari, sista anmälningsdag 2/2
Avesta, Domarhagsskolan, 2-3 mars, sista anmälningsdag 16/2
Falun, Scandic Hotel, 9-10 mars, sista anmälningsdag 23/2
Mora, Moraparken, 23-24 mars, sista anmälningsdag 9/3
Ludvika, Grand Hotel Elektra, 6-7 april, sista anmälningsdag 23/3 
Malung, Hotel Sankt Olof 20-21 april, sista anmälningsdag 6/4
Borlänge, Scandic Hotel, 4-5 maj, sista anmälningsdag 20/4

Förkunskaper:
1. Du bör ha genomfört Grundutbildning för 7-manna domare tidigare eller ha mångårig fotbollsbakgrund.
2. Du skall vara född 2002 eller tidigare.
3. Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt i svenska språket.

Kurstid & teori:
Fredag kl.17.30 - ca 21.00 och lördag 09.00 – ca 17.00. Max 20 deltagare/kurs.

Kurstid &praktik:
Detta sker genom hjälp av klubbinstruktörer under våren 2018 eller senast under Skinnarcupen/Dalecarlia Cup.

Kursavgift.
1.400:-/deltagare. OBS! Kurskostnaden faktureras föreningen eller domaren efter genomförd kurs. Ange i anmälan vem som skall betala kursen.

Anmälan:
Anmälan sker här eller via förenings-inloggningen i Fogis.

Max 20 deltagare. Om det 2 veckor innan kurs är färre än 6 deltagare ställs kursen in och eventuellt anmälda erbjuds annan kurs enligt ovan. Eventuellt kan introduktionssamtal förekomma inför kurserna.

OBS! Du som är i åldern 14 år till 20 år ska vid anmälan också ange tröjstorlek. Länsförsäkringar ingår i projektet "UngDomare". Vid kurserna kommer du att erhålla en domardräkt som ingår i kursavgiften.

Återbud:
Återbud senare än en vecka före kurs eller uteblivande från kurs kommer att debiteras. ½ kursavgiften behålls i administrationsavgift.

Kallelse:
Skickas ca 1 vecka före kursstart till föreningsadressen för vidarebefordran till anmälda kursdeltagare samt till kursdeltagare med meddelad e-postadress. Vid introduktionssamtal skickas kallelse separat till samtliga deltagare.

Övrigt:
För att vara godkänd och få döma 11-mannafotboll fodras 100% närvaro på kursen, genomförd löptest, genomförd praktik och betald kursavgift.

Upplysningar:
Frågor kan ställas till Dalarnas FF 023-454 73.

Varmt välkommen med Din/Er anmälan/Dalarnas Fotbollförbund/Domarutskottet

_________________________________________________________________________

Välkommen till Fortbildning för 7-mannadomare 2018 

Dalarnas FF inbjuder Dig till domarkurs i Fortbildning (7-mannafotboll).

Denna utbildning måste man gå varje år för att döma 7-mannafotboll annars måste man gå en Grundutbildning 7-mannadomare nästkommande år.

Observera att det är Du som domare är ansvarig för att Du blir anmäld till kursen!

Plats & Dagar:
Falun, Scandic Hotel, 21 mars, sista anmälningsdag 7 mars
Avesta, Ishallen Teorirummet, 28 mars, sista anmälningsdag 14 mars Borlänge, Scandic Hotel, 4 april, sista anmälningsdag 21 mars
Leksand, Siljansvallen, 11 april, sista anmälningsdag 28 mars
Ludvika, Grand Hotel Elektra, 18 april, sista anmälningsdag 4 april
Mora, Moraparken, 18 april, sista anmälningsdag 4 april

Kurstid: Klockan 18.00 - ca kl. 21.00

Förkunskaper:
Du måste ha gått Grundutbildning för 7-mannadomare 2017 eller Fortbildning för 7-mannadomare 2017.

Kursavgift:
500:-/deltagare. OBS! Kurskostnaden faktureras föreningen eller domaren efter genomförd kurs. Ange i anmälan vem som skall betala kursen.

Anmälan:
Anmälan som är bindande vill vi ha senast 2 veckor innan kurs.

Anmälan sker via vår hemsida: www.dalafotboll.nu eller via förenings-inloggningen i Fogis.

Max 24 deltagare, tidig anmälan ger förtur. Om det 2 veckor innan kurs är färre än 6 deltagare ställs kursen in och eventuellt anmälda erbjuds annan kurs enligt ovan.

OBS ! Du som är i åldern 14 år till 20 år ska vid anmälan också ange tröjstorlek. Länsförsäkringar ingår i projektet "UngDomare". Vid kurserna kommer du att erhålla en domardräkt som ingår i kursavgiften.

Återbud:
Återbud senare än en vecka före kurs eller uteblivande från kurs kommer att debiteras. ½ kursavgiften behålls i administrationsavgift.

Kallelse:
Skickas ca 1 vecka före kursstart till föreningsadressen för vidarebefordran till anmälda kursdeltagare.

Övrigt:
* För att vara godkänd och få döma 7-mannafotboll fodras 100 % närvaro på kursen och betald kursavgift.
* Kvällsfika, utbildningsmaterial och domardräkt ingår i kursavgiften.

Upplysningar:
Frågor kan ställas till Dalarnas FF 023 - 454 73.

Varmt välkommen med Din/Er anmälan/Dalarnas Fotbollförbund/Domarutskottet

_______________________________________________________________________

Välkommen till Grundutbildning för 7-mannadomare 2018 

Dalarnas FF inbjuder till domarkurs i Grundutbildning (7-mannafotboll) för:
* Nybörjare: Se förkunskaper nedan.
* De som inte gick domarkurs (7-manna fortbildning) under 2017.

Vi ber därför föreningarna att se över behovet av nya 7-mannadomare snarast och anmäla dessa enligt nedan:

Plats & Dagar:
Borlänge, Scandic Hotel, 17 mars, sista anmälningsdag 2 mars
Avesta, Ishallen, Teorirummet, 24 mars, sista anmälningsdag 9 mars
Falun, Scandic Hotel, 7 april, sista anmälningsdag 23 mars
Mora, Moraparken, 14 april, sista anmälningsdag 30 mars
Borlänge, Scandic Hotel, 21 april, sista anmälningsdag 6 april
Ludvika, Grand Hotel Elektra, 28 april, sista anmälningsdag 13 april
Malung, Hotel Sankt Olof, 28 april, sista anmälningsdag 13 april
Falun, Scandic Hotel, 5 maj, sista anmälningsdag 20 april
Borlänge, Scandic Hotel, 6 maj, sista anmälningsdag 20 april

Förkunskaper:
Du måste vara född år 2004 eller tidigare.
Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt i svenska språket

Kurstid:
Klockan 09.00 – 17.00 ca

Kursavgift:
800:-/deltagare. OBS! Kurskostnaden faktureras föreningen eller domaren efter genomförd kurs. Ange i anmälan vem som skall betala kursen.

Anmälan:
Anmälan som är bindande vill vi ha senast 2 veckor innan kurs.

Anmälan sker via vår hemsida: www.dalafotboll.nu eller via förenings-inloggningen i Fogis.

Max 24 deltagare, tidig anmälan ger förtur. Om det 2 veckor innan kurs är färre än 6 deltagare ställs kursen in och eventuellt anmälda erbjuds annan kurs enligt ovan.

OBS ! Du som är i åldern 14 år till 20 år ska vid anmälan också ange tröjstorlek. Länsförsäkringar ingår i projektet "UngDomare". Vid kurserna kommer du att erhålla en domartröja som ingår i kursavgiften

Återbud:
Återbud senare än en vecka före kurs eller uteblivande från kurs kommer att debiteras. ½ kursavgiften behålls i administrationsavgift.

Kallelse:
Skickas ca 1 vecka före kursstart till föreningsadressen för vidarebefordran till anmälda kursdeltagare.

Övrigt:
* För att vara godkänd och få döma 7-mannafotboll fodras 100 % närvaro på kursen och betald kursavgift.
* Lunch, utbildningsmaterial och domartröja ingår i kursavgiften.

Upplysningar:
Frågor kan ställas till Dalarnas FF 023-454 73

Varmt välkommen med Din/Er anmälan/Dalarnas Fotbollförbund/Domarutskottet