DM & SM kval i Futsal för spelare 15 år och 17 år


Lördagen den 13 janauri i Falun och Lugnets sporthall avgörs DM & SM-kval för spelare 15 år & 17 år. Här finns programmet för dagen.

Dalarnas Fotbollförbund ber att få hälsa välkommen till kvalspelet av DM & SM i Futsal för flickor och pojkar 15 år (födda 2003 eller senare) för flickor och pojkar 17 år (födda 2001 eller senare) lördagen den 13 januari till Falun och Lugnets sporthall.

För flickor respektive pojkar gäller följande förutsättningar:

Flickor 17 år och pojkar 15 år spelar lagen vardera i en grupp i en enkelserie och ettan och tvåan från gruppspelet möts i en direkt final.

I flickor 15 år och pojkar 17 år möts lagen två matcher. Om poäng och målskillnad är lika efter den andra matchen tillgrips en straffsparkstävling.

Segrande lag är Dalarnas representanter i kommande regionala gruppspel som arrangeras den 3 februari för flickor 15  år och 17 år och den 4 februari för pojkar 15 år och 17 år i Enviken. Respektive gruppsegrare från det regionala gruppspelet går vidare till slutspel i Helsingborg 16 – 18 mars.

Gruppindelningar:
Flickor 15 år:
Falu BS FK, Kvarnsvedens IK

Pojkar 15 år:
Avesta AIK, Forssa BK, Korsnäs IF FK, Ludvika FK, Öna SK

Flickor 17 år:
Avesta AIK, Falu BS FK, Kvarnsvedens IK, Slätta SK

Pojkar 17 år:
Ludvika FK, Slätta SK

Vi kommer att få se många bra matcher i Lugnethallen. I detta informationsblad finner ni även "Föreskrifterna för DM och SM-kval i Futsal 2017/2018".

Dalarnas FF håller inte med träningsbollar. Glöm inte reservtröjor.

OBS!
Viktigt att komma ihåg för lagen som deltar, representationsbestämmelserna för Futsal. Glöm inte att Futsalregistrera era spelare

DM & SM KVAL I FUTSAL FLICKOR OCH POJKAR 15 o 17 ÅR 2018-01-13 
Tid: Plan: Match:
09.00 A Pojk 15 Korsnäs IF FK – Avesta AIK
09.00 C Pojk 15 Ludvika FK – Forssa BK

09.30 A Flick 17 Falu BS FK – Avesta AIK
09.30 C Flick 17 Kvarnsvedens IK – Slätta SK

10.00 A Pojk 15 Avesta AIK – Öna SK
10.00 C Pojk 15 Forssa BK – Korsnäs IF FK

10.30 A Flick 15 Falu BS FK – Kvarnsvedens IK
10.30 C Pojk 17 Ludvika FK – Slätta SK

11.00 A Pojk 15 Öna SK – Forssa BK
11.00 C Pojk 15 Korsnäs IF FK – Ludvika FK

11.00 A Flick 17 Avesta AIK – Kvarnsvedens IK
11.30 C Flick 17 Slätta SK – Falu BS FK

12.00 A Pojk 15 Forssa BK – Avesta AIK
12.00 C Pojk 15 Ludvika FK – Öna SK

12.30 A Pojk 17 Slätta SK – Ludvika FK
12.30 C Flick 15 Kvarnsvedens IK – Falu BS FK

13.00 A Flick 17 Falu BS FK – Kvarnsvedens IK
13.00 C Flick 17 Slätta SK – Avesta AIK

13.30 A Pojk 15 Öna SK – Korsnäs IF FK
13.30 C Pojk 15 Avesta AIK – Ludvika FK

14.00 C Final flickor 17 år

14.45 C Final pojkar 15 år

Plan A är närmast omklädningsrummen

Plan C är mitt i hallen från omklädningsrummen sett, närmast läktaren

FÖRESKRIFTER FÖR DM OCH SM-KVAL I FUTSAL 2017-2018 
Fastställda av Dalarnas Fotbollförbunds Tävlingskommitté 2017-10-28  DM för damer och herrar DM och SM-kval för flickor och pojkar 15 år och 17 år

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Tävlings- och spelregler
I frågor som inte regleras i dessa förskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) tävlingsbestämmelser för Futsal (FTB) och FIFA:s Laws of the game: Futsal.

Tävlingsstyrelsen i respektive tävling som dessa föreskrifter behandlar har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte beaktas i dessa föreskrifter.

Det är föreningen, ledarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i gällande tävlingsregler.

Spelarregistrering
Spelaren får bara representera den förening där spelaren är registrerad som Futsalspelare. Spelare är även behörig att representera föreningen i enlighet med representations-bestämmelserna i FTB 4 kap.

Tävlingsstyrelse m.m.

Dalarnas Fotbollförbund (DFF) administrerar tävlingen. Dalarnas FF:s Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse. Lokal tävlingsjury utses av TK i samband med varje tävling.

16-januari-regeln
Berör de lag som går vidare till grupp - och slutspel.

TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE
Speltid
Speltid i samtliga klasser: 2 x 12 min, inte effektiv tid.

Time-out och sidbyte, inklusive paus, tillämpas inte.

Anmälan och behörighet att deltaga samt anmälningsavgift
Se inbjudan

Priser
Segrande lag och tvåan erhåller guld- respektive silvermedaljer.

Tävlingsmetod och platsfördelning
TK fastställer för varje tävling vilken tävlingsmetod som skall användas och hur kvalificeringen av lag till vidare spel i SM för ungdom genomförs.

Tävlingsmetoden skall delges varje deltagande förening senast 1 vecka före aktuell tävling.

Avgörande för serieplacering i grupp- respektive slutspel
Om två eller flera lag efter serietävlingens slut har lika poäng avgörs placeringen av följande kriterier i följande ordning:

A) Högst antal poäng i inbördes matcher

B) Bästa målskillnad, dvs. skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta mål, i inbördes matcher

C) Flest antal gjorda mål i inbördes matcher

D) Om, efter tillämpning av kriterierna a)-c) för flera lag fortfarande har samma placering ska kriterierna a)-c) åter tillämpas emellan de två lagen för att avgöra lagen slutliga placering. Om detta inte leder till avgörande ska kriterierna e)-f) tillämpas,

E) Resultat av alla gruppspelsmatcher;
1. Bästa målskillnad
2. Flest antal gjorda mål

F) Straffsparkstävling

1) Om två lag fortfarande har samma placering ska straffsparkstävling genomföras mellan berörda lag.

Är semifinal- och finalmatcher oavgjorda vid full tid sker avgörande genom straffsparkstävling.

Straffsparkstävlingen genomförs på så sätt att alla spelare som finns med på spelarförteckningen ska delta i straffsparksavgörandet (inte endast de som befinner sig på spelplanen vid matchens slut). Innan straffsparkstävlingen startar skall domaren försäkra sig om att ett lika antal spelare finns i mittcirkeln (om sådan saknas i dess närhet) för att lägga straffsparkarna. Om lagen består av olika antal spelare, ska straffsparkstävlingen genomföras med det antal spelare som motsvarar laget med det minst antal spelare. I övrigt se regelboken under metoden att utse vinnare.

Vakanser (ungdom)
Om vakant plats uppstår före det regionala seriespelet utser TK ersättare i enlighet med Dalarnas FF:s tävlingsbestämmelser.

Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.
Lag som uteblir från match ska, såvida inte särskilda skäl föreligger, erlägga en w.o.-avgift uppgående till dubbel anmälningsavgift.

GENOMFÖRANDE AV MATCH M.M

Antal spelare
14 spelare varav 4 utespelare och en målvakt (5 på plan) samt högst 9 avbytare får anmälas på spelarförteckningen och användas i varje match. Obegränsat antal spelare får användas under varje tävling.

Spelarförteckning och matchrapporter
Spelarförteckning innehållande högst 14 spelares för- och efternamn samt personnummer ska av vardera lagansvarig upprättas på fastställt formulär, vilket hämtas från FOGIS. På spelarförteckningen ska även de ledare, namn och funktion antecknas som får finnas i det tekniska området. Detta formulär utgör tillika domarrapport, ska senast 15 minuter före avspark lämnas till sekretariatet före matchen.

Om lagledare, tränare eller annan antecknas som spelare skall vederbörande inte samtidigt vara antecknad som ledare. Vederbörande betraktas då enbart som spelare.

Byten
S.k. flygande byten är tillåtna. Detta gäller även målvakten. Dock skall alla byten ske i vid bytesområdet. Avbytarmetoden innebär att samma spelare får bytas flera gånger under samma match.

Byten skall ske vid linjen, inte ute på spelplanen. Den spelare som skall bytas ut, skall lämna planen innan avbytare inträder.

Om inte detta följs, skall varning utdelas till den inträdande spelaren och indirekt frispark utdömas till motståndaren.

Matchdräkt
Lagen ska förvissa sig om motståndarnas dräktfärger och medföra reservställ till varje tävling. Om byte av matchdräkt krävs (avgörs av domarna) skall lag angivet som bortalag i spelordningen använda reservställ.

Boll – och Målstorlek
Matcherna spelas med en Futsalboll. Handbollsmål används.

Domare
Tvådomarsystem tillämpas. Dalarnas Fotbollförbunds Domarutskott (DU) utser domare.

Ackumulerade regelbrott
Vid speltid 2 x 12 minuter gäller fr. o m den fjärde (4) frisparken, skall frispark utan mur ske från 10 meters-punkten eller på den plats där frisparken döms. De ackumulerade frisparkarna nollställs vid halvtid.

UTVISNINGAR, AVSTÄNGNINGAR OCH AVVISNINGAR

Förenings och spelares/ledares ansvar med m.m.
Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte spelar i nästa match.

Med spelare avses även i tillämpliga delar avbytare.

Spelare
Spelare kan utvisas för grov-, lindrig- eller målchansförseelse. Utvisad spelare får varken återinträda i spelet i pågående match eller sitta på spelarbänken eftersom spelaren måste lämna planens närhet. En avbytare får ersätta en utvisad spelare och inträda på spelplanen två hela minuter efter utvisningen förutsatt att han har tillåtelse av tidtagaren och domaren, om inte mål görs inom de två minuterna gått. I detta fall gäller följande villkor:

Om det är 5 spelare mot 4 och det lag som har flest spelare gör mål får laget med 4 spelare göras fulltaligt med en femte spelare.

Om båda lagen spelar med 3 eller 4 spelare och ett mål görs ingen förändring av antal spelare.

Om det är 5 spelare mot 3, eller 4 spelare mot 3 och det laget med det högre antalet spelare gör mål får laget med 3 spelare endast utökas med en spelare.

Om det lag som har färre spelare gör mål fortsätter spelet utan förändring av antalet spelare.

Utvisad spelare får inte delta i lagets nästa match i tävlingen.

Domare skall i matchrapporten lämna särskild redogörelse för de omständigheter som föranlett utvisning för grov förseelse.

Tävlingsjuryn kan vid grov förseelse besluta om avstängning från spel i fler matcher än den automatiska avstängningen (1 match) eller anmäla spelaren vidare till Dalarnas FF:s Disciplinutskott.

Ledare
Spelande ledare skall anmälas som spelare. Avvisad ledare får varken återinträda i spelet i pågående match eller sitta på spelarbänken eftersom ledaren måste lämna planens närhet.

Avvisad ledare ska stå över samma tävlings nästkommande match, innebärande att berörd person inte får uppträda i någon funktionärsroll. Domare ska i matchrapporten lämna särskild redogörelse för de omständigheter som föranlett avvisning för grov förseelse. Tävlingsjuryn kan anmäla ledaren vidare till Dalarnas FF:s Disciplinutskott.

TÄVLINGSJURY

Sammansättning
Tävlingsjuryn skall bestå av tre ledamöter. Ledamot får inte delta i prövning av ärende där denne kan anses vara jävig.

Anmälan
Anmälan skall ha inkommit till Tävlingsjuryn senast inom 30 minuter från berörd matchs slut. Endast berörda lag i aktuell match får lämna in anmälan.

Anmälan ska åtföljas av en protestavgift om 2 000 kr, som betalas tillbaka om anmälan helt eller delvis bifalls.

Om avgift inte betalas skall anmälan avvisas.

Överklagan

Tävlingsjuryns beslut i tävlingsärende får senast nästa vardag överklagas till TK.

Tävlingsbestämmelsernas tillämplighet

Utöver vad som ovan angetts i fråga om tävlings- och bestraffningsärenden gäller Dalarna FF:s och Svenska FF:s tävlingsregler inklusive FTB i tillämpliga delar.