9 mot 9 fotboll 2018

9-mannafotboll gäller för flickor och pojkar div. 3.

9-mannafotbollen spelas enligt 11-mannareglerna med undantag av:

Spelplanen:
Alternativ 1: Om möjlighet finns att krita/ritsa en 9-mannaplan rekommenderas måtten, längd 67-90 meter och bredden 45-55 meter.

Alternativ 2: 9-mannaplanen förskjuts mot ena långsidan och förlägningen av 11-mannaplanens straffområde används som långsida. Spelytan blir då
77 meter x 52,5 meter alternativt 72 meter x 50,5 meter.

Se också planskisser nedan.

Målen: Skall vara väl förankrade i marken, så att risk för vältning inte finns.

Målstorlek: 7-mannamål skall användas.

Straffområdet: Mått enligt 11-mannaplan.

Straffpunkten: Skall vara på ett avstånd från mållinjen på 9 meter.

Kritning: Vid spel på 11-mannaplan finns ej krav på kritning av straffområdet.

Inspark: Sker från ett avstånd på ca 5 meter kortlinjen/mållinjen om planen saknar målområde.

Bollstorlek: Flickor 4:ans fotboll. Pojkar 5:ans fotboll.

Speltid: 2 x 35 minuter.

Avbytare i 9-mannamatcher: Totalt får 7 (sju) spelare avbytare antecknas på matchrapporten varav alla 7 (sju) får bytas in under match.

Nedan finns de 2 alternativen till planskisser som angetts.

Visa bildspel