Missa inte ...

att uppdatera era kontaktuppgifter i fogis

Fredag 21 april sista dag att datum- och tidstillsätta ungdomsmatcherna.

Samarbetspartners

Spelarregistrering

Spelarlicens

Spelare ska fr.o.m det licensår han/hon fyller 15 år inneha licens för viss förening (moderföreningen) för att få representera densamma i bindande match. För spelare som fyller 15 år under perioden 1 januari-31 mars gäller att licens erfordras först fr.o.m den 1 april samma år. Licensen innebär samtidigt att spelaren är försäkrad under sin fotbollsutövning i enlighet med särskilt utfärdade försäkringsbestämmelser.