Organisationen i distriktsverksamheten

Fotbollsutvecklare/Spelarutbildare:
Våra Fotbollsutvecklare/Spelarutbildare är ansvariga för Dalarnas FF:s spelararutbildning för flickor och pojkar i åldrarna 14-17 år. De är även distriktsförbundskaptener, instruktörer på förbundets tränarutbildningar samt tjänstemän. Rollen är ny från 2018 vilket innebär att vi endast har en distriktsförbundskapten på flicksidan och en på pojksidan. Totalt finns två stycken FoU/SU i Dalarna, en på flicksidan och en på pojksidan.

Enligt den tidigare modellen fanns två distriktsförbundskaptener och en målvaktsinstruktör i varje distriktslag. Idag har distriktsförbundskaptenerna ett team på fyra målvaktsinstruktörer samt 4-6 assisterande distriktsförbundskaptener till sin hjälp. Rollen som assisterande förbundskapten är inte arvoderad och till uppdraget rekryteras instruktörer som vill utvecklas i en bra fotbollsmiljö och samtidigt bidra med sin kompetens i instruktörsteamet.
Målvaktsinstruktörens roll och betydelse har utvidgats i och med organisationsförändringen då hen är mer involverad i planering och genomförande av utbildningen samtidigt som förbundet numera utbildar fler målvakter på samlingarna än tidigare. Målvaktsinstruktören förväntas också kunna arbeta med hela lagets arbetssätt och målvaktens samarbete med utespelarna, både i försvars- och anfallsspel.
Våra Fotbollsutvecklare/Spelarutbildare är:

Magnus Lennholm FoU/SU (flick), 023-454 74, magnus.lennholm@dalaidrotten.se
Bengt Ottosson FoU/SU (pojk), 023-454 72, bengt.ottosson@dalaidrotten.se