Fotboll i grundskolan

I Dalarna finns två stycken certifierade högstadieskolor med fotbollsprofil, dessa är Åvestadalskolan i Avesta och Maserskolan i Borlänge.

Certifiering

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) utfärdar tillsammans med specialdistriktsförbunden (SDF) certifiering av grundskolor med fotbollsprofil. Avsikten med certifieringen är att säkra kvaliteten vid de grundskolor som erbjuder fotbollsprofil. Certifierad skola förbinder sig att årligen lämna verksamhetsrapport till SDF samt delta i SDF anordnad fortbildning.

Certifierad blir den grundskola som erbjuder följande förutsättningar och innehåll i profilämnet fotboll.

  • Studieplan - samtliga elever ska erhålla ett ex. av Fotbollens arbetsbok i grundskolan. Arbetsboken blir vägledande för fotbollsundervisningen.
  • Träning/undervisning - profilämnet fotboll omfattar minst 2 lektionspass á 60 min/vecka under hela läsåret.
  • Instruktör - ansvarig instruktör planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt ska ha genomgått SvFF:s tränarutbildning lägst Diplomkurs Bas alt. gamla U3 eller Steg 2.
  • Samverkan - skolan ansvarar och inbjuder till samverkan mellan skola och de föreningar eleverna representerar.

Maserskolan, Borlänge

Åvestadalskolan, Avesta

Krav för certifiering kan ni läsa mer om på SvFF:s hemsida: