Nationell Idrottsutbildning (NIU)

Från och med år 2015 är det möjligt att gå en NIU-utbildning med fotbollsinriktning på fyra skolor i Dalarna. Dessa är:

Karlfeldtgymnasiet i Avesta (8 platser)
Haga-/Soltorgsgymnasiet i Borlänge (9 platser)
Hagströmska Gymnasiet i Falun (8 platser)
Mora gymnasium i Mora (5 platser)

Svenska Fotbollförbundets kravspecifikation för NIU-certifierade gymnasieskolor

Ansvarig lärare/tränare
Ansvarig lärare/tränare ska planera, genomföra och utvärdera verksamheten samt vara utbildad enligt SvFF:s tränarutbildning lägst Diplom Avancerad, S3. Vid 20 elever ska ytterligare en tränare medverka vid varje fotbollsträningspass och ha genomgått en utbildningsnivå motsvarande nivå Diplom Bas. Utbildad målvaktstränare lägst Diplom
Bas ska medverka vid minst två fotbollsträningspass/vecka.

Träning
Samtliga träningspass förläggs under förmiddag mellan kl. 08:00-12:00. Elitfotbollsgymnasier ska ha tillgång till konstgräsplan (105x65) samt träningslokal för fys- och rehabiliteringsträning.

Samordning
Ansvarig lärare/tränare, e v annan anställd av huvudmannen ska ha ansvaret som samordnare för verksamheten. Samordnaren ansvarar för kontakterna mellan skola, undervisande lärare, elev, förening, ansvariga instruktörer och tränare. Utgångspunkten för samordnarens arbete ska vara elevernas möjligheter att kombinera studier och elitfotbollssatsning i en kvalitetssäkrad studie och elitfotbollsmiljö.

Samarbetsparter
Huvudman, skola, SDF, fotbollsförening ska i ett skriftligt dokument beskriva samarbetet mellan de inblandade parterna. Dokumentet insändes till SvFF vid läsårets början och har en giltighetstid av ett läsår.

Vid allmänna frågor om fotboll i skolan kontaktar du Dalarnas Fotbollförbunds ansvarige för NIU-frågor, Bengt Ottosson på tel. 023-454 72 eller via e-post, bengt.ottosson@dalaidrotten.se