Fotboll i skolan

Nationell Idrottsutbildning (NIU)

Från och med år 2015 är det möjligt att gå en NIU-utbildning med fotbollsinriktning på fyra skolor i Dalarna. Dessa är:

Karlfeldtgymnasiet i Avesta (8 platser)
Haga-/Soltorgsgymnasiet i Borlänge (9 platser)
Hagströmska Gymnasiet i Falun (8 platser)
S:t Mikaelsskolan i Mora (5 platser)

Fotboll i grundskolan (Fotbollsprofil)

Syftet med ämnet Fotboll i grundskolan är att:

  • Ta tillvara fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll.
  • Ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand.
  • Lära eleven att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning.
  • Verka för Fair Play i hela skolan.

Certifierade grundskolor

Åvestadalskolan, Avesta

Maserskolan, Borlänge

Vid frågor om fotboll i skolan kontaktar du Andreas Bauducco på tel. 023-454 72 / 070-250 70 64 eller via mejl; andreas.bauducco@dalaidrotten.se