Skolfotboll

Fotboll i skolan

Svenska Fotbollförbundet, specialdistriktsförbundet och föreningarna verkar för att Fotboll i skolan ska leda unga fotbollsspelare framåt i deras utveckling, dels som fotbollsspelare, men också som människa.

Utbildningen ska stimulera till ett livslångt intresse för fotboll som spelare, ledare eller tränare, men framförallt att ungdomar får uppleva och älska fotboll så länge som möjligt.

Fotboll i skolan ska ses som ett komplement till föreningarnas verksamhet, där huvuddelen av fotbollsutövandet bedrivs.

Mer information om fotboll i grundskolan och fotboll i gymnasieskolan finns under flikarna "fotboll i grundskolan" och "fotboll i gymnasieskolan".

Vid frågor om fotboll i skolan kontaktar du Bengt Ottosson, 023-454 72, bengt.ottosson@dalaidrotten.se