Flickor 16/04

Öppna träningar
Under året då spelarna fyller 16 år bedrivs fyra tillfällen med öppna träningar. Öppna träningar 5-8 arrangeras på fem olika orter i mars, april, augusti och september.
Innehållet på träningarna består av olika teman med syfte att höja spelarnas kunskap om spelets skeden.

Anmälan:
Föreningen anmäler sina spelare till den öppna träningen i sin zon. Föreningen anmäler sina spelare senast en vecka innan till varje enskilt tillfälle i Fogis - Föreningsinloggning. Efteranmälan kan ej göras. Föreningen betalar 100 kr per deltagande spelare på kvällar och 400 kr per spelare på heldagen. Föreningen betalar för max fyra stycken spelare, oavsett hur många som anmäls. Om spelare uteblir utan att först blivit avanmäld debiteras föreningen hela summan oavsett hur många spelare som anmälts.

Kalendarium och anmälan.
För anmälan av spelare klicka på anmäl spelare för varje enskild aktivitet.
Aktivitet Ort Datum/Tid/Plats Antal spelare Anmälan
Öppen träning 5 Avesta 3/3, 19.30-21.00, Morbyvallen, Gustafs Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 5 Borlänge 3/3, 19.30-21.00, Morbyvallen, Gustavs Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 5 Falun 2/4, 18.30-20.00, Dalavallen (Uppskjuten) Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 5 Ludvika 9/3, 19.30-21.00, Barken arena, Smedjebacken Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 5 Mora 24/3, 19.30-21.00, Prästholmens IP (Uppskjuten) Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 6 Avesta 1/4, 19.30-21.00, Avestavallen (Uppskjuten) Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 6
Borlänge 20/4, 19.30-21.00, Torsångs IP (Uppskjuten) Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 6
Falun 6/4, 18.30-20.00, Dalavallen (Uppskjuten) Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 6
Ludvika 27/4, 19.30-21.00, Barken arena, Smedjebacken (Uppskjuten) Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 6
Mora 8/4, 19.30-21.00, Prästholmens IP (Uppskjuten) Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 7 Avesta 12/8, 19.00-20.30, Avestavallen, Avesta Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 7 Borlänge 10/8, 19.00-20.30,Sportfältet, Borlänge Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 7 Falun 24/8, 19.00-20.30, Dalavallen, Falun Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 7 Ludvika 18/8, 19.00-20.30, ABB Arena, Ludvika Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 7 Mora 25/8, 19.00-20.30, Prästholmens IP, Mora Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 8 Avesta 10/9, 19.00-20.30, Avestavallen, Avesta Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 8
Borlänge 7/9, 19.00-20.30, Sportfältet, Borlänge Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 8
Falun 16/9, 19.00-20.30, Dalavallen, Falun Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 8
Ludvika 15/9, 19.00-20.30,ABB Arena, Ludvika Obegränsat Anmäl spelare
Öppen träning 8
Mora 22/9 19.00-20.30,Prästholmens IP, Mora Obegränsat Anmäl spelare

Distriktslagsverksamhet
Under året kommer Dalarnas FF att ta ut spelare till distriktslagssamlingar i syfte att utbilda och förbereda dem för deltagande på utvecklingslägret i Halmstad, utvecklingsläger i Dalarna, distriktsungdomsturneringen, regionala läger och landslagssamlingar. Spelare tas ut genom att de tar ett stort ansvar för sin fotbollutveckling i sina klubblag och efter hur långt de har kommit i sin fotbollsutveckling (spelförståelse, teknik, fysik, psykologi) inför aktuellt tillfälle.

Föreningen betalar för max fyra stycken spelare, oavsett hur många som tas ut. Om spelare uteblir utan att först blivit avanmäld debiteras föreningen hela summan oavsett hur många spelare som tas ut.

Ledare distriktslag F16/04

DFK: Helena Windahl
Telefon: 0702609262
E-post: helenawindahl1974@hotmail.com

Ass DFK: Fredric Eriksson
E-post: fredric.eriksson@hushagen.se

Ass DFK: Erik Östlin
E-post: erikostlin@hotmail.se

Målvaktsinstruktör: Anton Smedh
E-post: ant.sme60@gmail.com

SU: Bengt Ottosson
Tel: 023-454 72 
E-post: bengt.ottosson@dalaidrotten.se

Kalendarium distriktslag F16/04

Aktivitet Ort Datum Antal spelare
Distriktslagssamling 4 Kvarnsveden 8/2 32
Distriktslagssamling 5
10/10 32
Distriktslagssamling 6
31/10 24
Cup Kommunal
13-15/11 18

Regionala läger och matchläger
Regionala läger arrangeras av Svenska Fotbollförbundet tillsammans med distriktsförbunden där syftet är att bredda landslagsverksamheten. Regionala läger genomförs vår + höst. Varje distrikt har ett förbestämt antal platser till förfogande som man skall fylla. Spelare i Dalarna blir uttagna genom att de tar ett stort ansvar för sin fotbollsutveckling i sina klubblag och efter hur långt de har kommit i sin fotbollsutveckling (spelförståelse, teknik, fysik, psykologi) inför aktuellt tillfälle.

Aktivitet Ort Datum Antal spelare
Regionalt läger Växjö 17-20/3 Varierat
Regionalt läger Göteborg 23-26/3 Varierat
Regionalt läger Bosön 24-27/3 Varierat
Regionalt läger Varierat
Regionalt läger Varierat
Regionalt läger Varierat

För frågor om de regionala lägren kontaktar du Bengt Ottosson på telefon 023-454 72 eller via E-post; bengt.ottosson@dalaidrotten.se