Flickor/Pojkar-15/03

Öppna träningar
Under året då spelarna fyller 15 år bedrivs fem tillfällen med öppna träningar. Öppna träningar 1-5 arrangeras på tre olika orter i februari, mars, april, augusti och september.

Distriktslagsverksamhet
Distriktslagen genomför två samlingar, ett inför Svealandslägret och ett inför Utvecklingslägret i Halmstad. Det handlar dock aldrig om någon stängd trupp utan många spelare kommer delta under året.
Svealandslägret i Enköping genomförs i maj tillsammans med sex andra distrikt. Lägret innehåller träningar, matcher och teoretiska genomgångar av några av Svenska Fotbollförbundets (SvFF) ungdomsförbundskaptener och riksinstruktörer som är på plats för att följa lagen. Till Svealandslägret kallas 21 spelare från varje distrikt på flickrespektive pojksidan.
Utvecklingsläget i Halmstad för flickor respektive pojkar genomförs i juni/juli. 16 spelare från varje distrikt på flick-respektive pojksidan kallas till en utbildningsvecka i vad SvFF kallar för "en manifestation för svensk ungdomsfotboll".
Dalarnas Fotbollförbund arrangerar även ett utvecklingsläger tillsammans med Gestriklands FF och Hälsinglands FF i juli/augusti. Till det lägret kallas 24 flickor respektive pojkar varav inga ska ha varit på Utvecklingsläget i Halmstad tidigare under sommaren.