Dalarnas Fotbollförbunds spelarutbildning 2020

Hej och välkomen till Dalarnas Fotbollförbunds spelarutbildningsverksamhet 2020

Dalarnas Fotbollförbund erbjuder tillsammans med Svenska fotbollförbundet följande spelarutbildningsverksamhet för flickor och pojkar 14-17 år. Dalarnas Fotbollförbund utgår alltid från Svenska Fotbollsförbundets spelarutbildningplan när vi planerar och genomför de olika spelarutbildningsaktiviteterna.

Öppen träning 9 mot 9 - 14 år:
Öppen träning 9 mot 9 erbjuds vid 5 tillfällen på 5 olika orter för de som fyller 14. Träningarna leds av Dalarnas FF:s spelararutbildare, målvaktsinstruktörer och assisterande förbundskaptener. Innehållet på träningarna består av olika teman med syfte att höja spelarnas kunskap om spelets skeden.

Anmälan:
Föreningen anmäler sina spelare till den öppna träningen i sin zon. Föreningen anmäler sina spelare senast en vecka innan till varje enskilt tillfälle i Fogis - Föreningsinloggning. Efteranmälan kan ej göras. Föreningen betalar 100 kr per deltagande spelare på kvällar och 400 kr per spelare på heldagen. Föreningen betalar för max fyra stycken spelare, oavsett hur många som anmäls. Om spelare uteblir utan att först blivit avanmäld debiteras föreningen hela summan oavsett hur många spelare som anmälts.

I flikarna till vänster finner du information, kalendarium och anmälningar för de olika årskullarnas spelarutbildningstillfällen 2020.

Öppen träning 11 mot 11 - 15-17 år:
Öppen träning 11 mot 11 erbjuds vid 4 tillfällen på 5 olika orter för åldrarna 15-17. Träningarna arrangeras på olika platser runt om i distriktet under perioden mars-sep (15åringar), mars-sep (16-åringar) och mars-apr (17-åringar). Träningarna leds av Dalarnas FF:s spelararutbildare, målvaktsinstruktörer och assisterande förbundskaptener. Innehållet på träningarna består av olika teman med syfte att höja spelarnas kunskap om spelets skeden. Sammanlagt kommer det att erbjudas 10 öppna träningar fördelat på tre år.

Anmälan:
Föreningen anmäler sina spelare till den öppna träningen i sin zon. Föreningen anmäler sina spelare senast en vecka innan till varje enskilt tillfälle i Fogis - Föreningsinloggning. Efteranmälan kan ej göras. Föreningen betalar 100 kr per deltagande spelare på kvällar och 400 kr per spelare på heldagen. Föreningen betalar för max fyra stycken spelare, oavsett hur många som anmäls. Om spelare uteblir utan att först blivit avanmäld debiteras föreningen hela summan oavsett hur många spelare som anmälts.

I flikarna till vänster finner du information, kalendarium och anmälningar för de olika årskullarnas spelarutbildningstillfällen 2020.

Distriktslagsverksamhet:
Under året kommer Dalarnas FF att ta ut spelare till distriktslagssamlingar i syfte att utbilda och förbereda dem för deltagande på utvecklingslägret i Halmstad, Utvecklingsläger Leksand, distriktsungdomsturneringen, regionala läger och landslagssamlingar. Spelare tas ut genom att de tar ett stort ansvar för sin fotbollutveckling i sina klubblag och efter hur långt de har kommit i sin fotbollsutveckling (spelförståelse, teknik, fysik, psykologi) inför aktuellt tillfälle.

I flikarna till vänster finner du information, kalendarium och anmälningar för de olika årskullarnas spelarutbildningstillfällen 2020.

Regionala läger och matchläger:
Regionala läger arrangeras av Svenska Fotbollförbundet tillsammans med distriktsförbunden där syftet är att bredda landslagsverksamheten. Regionala läger genomförs vår + höst (16-åringar) samt ett matchläger under våren för 17-åringar. Varje distrikt har ett förbestämt antal platser till förfogande som man skall fylla. Spelare i Dalarna blir uttagna genom att de tar ett stort ansvar för sin fotbollsutveckling i sina klubblag och efter hur långt de har kommit i sin fotbollsutveckling (spelförståelse, teknik, fysik, psykologi) inför aktuellt tillfälle.

I flikarna till vänster finner du information, kalendarium och anmälningar för de olika årskullarnas spelarutbildningstillfällen 2020.

Våra Fotbollsutvecklare/Spelarutbildare är ansvariga för Dalarnas FF:s spelararutbildning för flickor och pojkar i åldrarna 14-17 år. De är även instruktörer på förbundets tränarutbildningar samt tjänstemän.

Fotbollsutvecklare/Spelarutbildare är:
Vinita Roth FoU, 023-454 74, vinita.roth@dalaidrotten.se
Bengt Ottosson FoU/SU flick och pojk, 023-454 72, bengt.ottosson@dalaidrotten.se

I flikarna till vänster finner du information, kalendarium och anmälningar för de olika årskullarnas spelarutbildningstillfällen 2020.

I Dalarnas Fotbollförbunds distriktsverksamhet vill vi…

  • Att utbildning står i centrum för all distriktsverksamhet 14-17 år
  • Nå så många fotbollsintresserade ungdomar som möjligt utifrån de förutsättningar och resurser som förbundet har till förfogande
  • Utveckla fotbollsspelarens praktiska, teoretiska och sociala färdigheter