NIU - träna fotboll på skoltid!

Fredag 1 december är det sista dagen att söka till NIU (Nationell idrottsutbildning)!

Nationell idrottsutbildning innebär:
Utbildningen är godkänd av Skolverket på rekommendationer av Svenska Fotbollförbundet. Utbildningen vänder sig till dig som vill göra en satsning mot elitfotboll. Träningarna leds av välutbildade instruktörer

Målsättning
Syftet med utbildningen är att bereda gymnasieelever de bästa möjligheterna till idrottslig utveckling i kombination med studier.

Verksamheten har en tydlig elitprägel och spelarna ska
förberedas för spel på högsta elitnivå. Samtidigt ska träningen anpassas så att eleverna på ett bra sätt ska kunna tillgodogöra sig vald gymnasieutbildning.

Kopplingen till nationella program
Elever som söker NIU väljer bland de nationella program som skolan/kommunen erbjuder i kombination med fotboll. För att läsa mer om utbudet av program i Dalarna besöker du
skolornas hemsidor.

Ansökan
Det är skolorna som ansvarar för uttagningen och informationen kring processen. Ansökan görs till respektive skola senast fredag 1 december

Godkända skolor i Dalarna
Karlfeldtgymnasiet i Avesta
Haga-/Soltorgsgymnasiet i Borlänge
Hagströmska Gymnasiet i Falun
Mora gymnasium i Mora

Behörig
För att få börja på NIU skall du ha behörighet till gymnasieskolan och bli antagen på sökt program.