Förstudie - Landsbygdsutveckling

Förstudie - Framtidens fotbollsförening som landsbygdsutvecklare

Förstudien är nu inlämnad och klar. Förstudien har nedanstående punkter som innehåll.

  • Kartläggning/inventering av Dalarnas fotbollsföreningar. Hur ser nuläget ut? Vilka föreningar är intresserade att utveckla sin verksamhet och/eller anläggning? Vilka föreningar vill bidra till en utveckling av sin bygd?
  • Framtidstudie. Hur ser framtidens förening ut? vilka utmaningar ställs de inför?

I dagsläget så inväntar vi att länsstyrelsen skall göra klart landsbygdsprogrammet 2014-2020. Dalarnas Fotbollförbunds ambition är att fortsätta driva detta projket under förbundets regi för att ta till vara på den drivkraft som finns ute hos föreningarna. I väntan på beslut från länsstyrelsen så arbetar vi med att försöka hitta lösningar till fortsatt arbete.

Läs förstudien här:
Förstudie. Framtidens fotbollsförenings om landsbygdsutvecklare

Dalarnas Fotbollförbund vill tacka de kartlagda föreningarna Dala Floda IF. Sollerö IF. Husby AIK. Svärdsjö IF. Malungs IF och Östansbo IS för att ni deltog i detta arbete.