Rekrytera från föräldraleden

Rekrytering från föräldragruppen – alla gör något

Bakgrund
Att rekrytera ledare till både lag och förening upplevs ofta som en av de allra svårasta frågorna i en förening. Vanligtvis är det lite lättare att få ett engagemang kring det enskilda laget, där det egna barnet spelar, men även det kan vara problematiskt ibland. Rättvisefrågan är en vanligt förekommande bromskloss, "-jag vill inte göra något om ingen annan hjälper till". En annan är rädslan för att bli stående ensam som ansvarig för alla uppgifter som ska göras. Nedanstående modell kan råda bot på dessa problem.

Alla gör något
Kortfattat kan man säga att alla måste göra något med detta arbetssätt. Den dag föreningen bildar ett nytt lag bjuds alla familjer in till ett föräldramöte. Vid detta möte har man sedan möjlighet att välja mellan ett antal olika uppgifter i föreningen. Här har föreningen möjlighet att förtydliga de önskemål man har kring lagens organisation. Se exempel nedan:

Tränare (2-3 st)
Ansvarar för laget i träning och match

Lagledare/Administratör (1 st)
Ansvarar för lagets administration, spelarlistor, kontakt med motståndare/domare m m

Kontaktförälder (1 st)
Vidarebefordrar info till och från föräldragruppen samt samordnar arbetsinsatser

Föreningsrepresentanter (2 st)
Åtar sig uppdrag centralt i föreningen i t ex styrelse, anläggningsgrupp, arrangemangsgrupp m m. Denna grupp kan också fungera som valberedningens primära målgrupp när man rekryterar till styrelseuppdrag.

Resursföräldrar (resten = 10-15 st)
Om man inte är intresserad av att åta sig något av ovanstående uppdrag, som är av löpande karaktär under året, kan man sätta upp sig som resursförälder och därmed göra sig tillgänglig för 2-3 arbetsinsatser under året. Det är denna grupp som agerar funktionärer vid föreningens arrangemang, bemannar kiosken, städar IP på städdagen m m.

Sammanfattning
Modellen kan uppfattas som "extrem" men faktum är att det förmodligen blir lättare att fylla rollerna om alla är medvetna om att de måste sätta upp sitt namn någonstans på listan. Känslan av rättvisa blir större om alla bidrar på något vis. Genom att ha en roll som föreningsrepresentanter i varje lag skapar man också en större förståelse för kopplingen mellan det enskilda laget och den förening de tillhör.

Upplysningar
Ulf Weinstock, Dalarnas FF, 023-454 76, ulf.weinstock@dalaidrotten.se

Dalarnas Fotbollförbund

Utvecklingskommittén/Föreningsutskottet