Ledarförsörjning

Ledarförsörjning är en av de stora frågorna i dagens föreningsliv. Att rekrytera, utbilda och behålla ledare i verksamheten är en utmaning som inte är helt lätt att tackla. Nedan finner ni idéer och tips om hur ni lyckas med denna uppgift.

I en god ledarförsöjningsplan har man tänkt igenom tre olika stadier i ledarförsörjningen. Först och främst måste vi rekrytera ledare till föreningen, när de väl är på plats uppstår ett behov av att utbilda dem, dels som ett stöd för dem själva men också för att höja kvaliteten på verksamheten. Sist men inte minst bör vi också lägga tid och kraft på att behålla dem i föreningen. Det kan handla om många års samlad erfarenhet som kan "räddas kvar" och komma föreningen till godo om vi lyckas behålla fler ledare.

Innan vi kommer in på själva ledarförsörjning ska vi ta en liten stund och definiera vilka ledare som behövs i föreningen! Det första man tänker på är tränare och lagledare, s k aktivitetsledare, till alla våra lag och träningsgrupper, dessa är väsentliga för att kunna genomföra verksamheten. Lika viktiga är organisationsledarna. Människorna bakom den direkta verksamheten som du finner i t ex styrelsen eller någon form av kommitté, utskott eller arbetsgrupp. Utan dessa fungerar inte föreningen. Bägge typer av ledare är ovärderliga för att en förening skall kunna existera.

Rekrytera
För att få nya ledare till föreningen krävs det att man har en plan för hur detta ska gå till. Kanske väljer föreningen att annonsera efter ideella insatser på sin hemsida eller i den lokala tidningen. Man kan välja att besöka skolor, universitet eller arbetsplaster för att berätta om sin verksamhet. Möjligen väljer föreningen att delta eller anordna någon typ av arrangemang.

Vilka metoder en förening än väljer bör man se till att det finns ett beslutat tillvägagångssätt som föreningen arbetar efter. En uppmaning är att föreningen även ska våga prova nya typer av rekrytering. Då har man möjlighet att möta helt nya målgrupper som kan göra en betydande ideell insats för föreningen. En målgrupp som vi ofta vänder oss till för att rekrytera ledare är föräldrarna till spelarna i föreningen. Här hittar ni en modell för rekrytering från föräldraleden

Utbilda
Att utbilda/fortbilda sig för att kunna göra en så bra arbetsinsats som möjligt är för många individer en självklarhet. I föreningslivet har vi dock en tendens att se utbildningen som något jobbigt och tidsödande. I en förening är det viktigt med tydlighet vad som förväntas av respektive ledare. Tydligheten innebär dels vilket uppdrag man förväntas utföra i föreningen men också vilka utbildningar man förväntas gå. Om man redan i rekryteringsprocessen har med sig en bild av dessa förväntningar så blir de en naturlig del av uppdraget.

Tränarutbildningar utgör såklart en stor del av utbildningsbehovet men kom ihåg organisationsledarna också. Sitter man t ex i en styrelse finns det behov av att lära sig i idrottens föreningslära för att bättre förstå sin roll och sitt ansvar. Även i andra roller finns det utbildningsbehov inom ämnen som föreningsekonomi, ledarskap, anläggningsskötsel m m.

SISU Idrottsutbildarna har fokus på ledarutveckling inom idrotten och där finns det också möjlighet att söka olika typer av stöd för utvecklingsinsatser. Ta gärna kontakt med Dalarnas FF eller SISU Idrottsutbildarna för att få veta mer om vilka utbildningsmöjligheter som finns.

Behålla
Det är vanligt att medlemmar värvas till ledare inom föreningen och det är viktigt att föreningen inte glömmer att vårda detta engagemang. Många gånger tenderar föreningar att ta dessa resurser för givet. För att öka sannolikheten att behålla ledarna i föreningen är det viktigt att de känner sig sedda och uppskattade. Föreningen kan uppmärksamma ledarna på många olika sätt, bland annat genom att ge ledarna möjligheter att delta på utbildningar.

Att använda sig av mentorer är ofta ett uppskattat verktyg. Någon som har erfarenhet av att vara ledare i föreningen kan verka som stödperson till den nya ledaren och informera om föreningens verksamhet och vara ett "bollplank". Centralt är att nya ledare blir sedda och upplever att de har en funktion i föreningens verksamhet. Vissa föreningar använder sig av skriftliga "avtal" eller överenskommelser för vad ledaren ska bidra med och över vilken period detta ska ske.

Elin Ivarsson, SISU Idrottsutbildarna, elin.ivarsson@dalaidrotten.se