Att ansöka om idrottslyft

Ansökningsförfarande

1. Ni kan använda följande punkter i tankearbetet med idrottslyftsansökan.

Bakgrund/syfte: Varför vill ni genomföra Idrottslyftet?
Mål: Vad vill ni uppnå med satsningen?
Metod: Hur ska ni genomföra satsningen?
Finansiering: Vad kostar de olika aktiviteterna inom Idrottslyftet?
Tidsplan: När planerar ni att genomföra Idrottslyftet?
Uppföljning/utvärdering: Hur planerar ni att redovisa satsningen?

Processa och förankra idrottslyftsidén i föreningen innan ni ansöker om pengar.

Ansökningsperioder för idrottslyftet 2019 i Dalarna:

Period 1 Sista ansökan 31 maj
Period 2  Sista ansökan 31 aug

Ansökningarna behandlas av Dalarnas FF:s Föreningskommite

2. Logga in på föreningens hemsida i IdrottOnline, klicka på fliken "Idrottslyftet" i toppbaren, läs informationen och gå vidare till ansökningsformuläret för Idrottslyftet år 2019.

Alla medlemmar som kan logga in kan skriva ansökan, men endast ordförande, kassör och Idrottslyftsansvarig kan skicka in den till fotbollsdistriktet.

OBS! Föreningen måste ha aktiverat sin IdrottOnline-sida för att kunna söka och få medel från Idrottslyftet. Om ni inte redan har gjort detta, gå in på www.idrottonline.se och läs informationen om hur ni öppnar en sådan sida.

Frågor angående Idrottslyftet besvaras av Dalarnas FF, Linus Bolin, 070-250 93 03, linus.bolin@dalaidrotten.se