Välkommen till Projektstödet 2020!

1 januari 2020- 31 december 2021

Projektstöd ersätter idrottslyftet 2020

Från och med 12/2 kan man söka stöd för satsningar som görs 2020.

Svenska Fotbollsförbundet och Riksidrottsförbundet har kartlagt de två specifika områdena som är prioriterade att satsa på år 2020 - 2021. Det ena prioriterade området är att behålla ungdomar i åldern 13-20 år. Satsningar som kan beviljas är:

  1. Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
  2. Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

Det andra prioriterade området är Utbildning, där målgruppen är aktivitetsledare för barn och ungdomar. Ungdomsbarometern konstaterar att aktivitetsledaren är den vuxne som står ungdomar närmast, näst efter föräldrarna. Det är aktivitetsledaren som möter barn och ungdomar i den idrottsliga verksamheten och som påverkar både individernas utveckling och deras upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet. Inriktningar som kan beviljas är:

  1. Idrottsspecifika utbildningar. vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för fotbollens egen utbildningsstruktur eller när DFF bjuder in till mötesplatser såsom symposiet och centrala träffar med utbildningar riktade till aktivitetsledare.

Satsningar som inte beviljas är:

  1. Ungdomsdomarutbildningar.
  2. Planskötarutbildningar.
  3. Lägerverksamhet.

Tränarutbildningarna (Tränarutbildning C, B-ungdom, A-ungdom) kommer fortsätta att subventioneras med 50 %.

Ansökan om projektstöd görs i https://idrottonline.se/. Projektperioden sträcker sig över två år.

Det är krav på att återrapportera satsningar som har blivit godkända för återbetalning

Tveka inte att höra av er till Linus Bolin på 070-250 93 03, linus.bolin@dalaidrotten.se vid minsta fundering.

Ansökningsförfarande
Ansökan till idrottslyftet ligger som tidigare under föreningsinloggningen i idrottonline.

Linus Bolin, 0702 509 303, linus.bolin@dalaidrotten.se