Välkommen till Idrottslyftet 2019!

1 januari 2017- 31 december 2019

Välfungerande föreningar är ett måste för att vi ska kunna rekrytera, behålla och utveckla fotbollsspelare och organisationsledare till fotbollsrörelsen. Genom våra föreningsbesök och kontakter med föreningsrepresentanterna så har vi sett att det finns en enorm potential i de föreningar som har kraft och en bra plan i föreningsverksamheten inte minst för barn och ungdomar. Vi ser att föreningar som har en tydlig ide och tanke bakom sin verksamhet har mycket lättare att att både behålla organisationsledare och att styrningen i föreningen blir starkare

Engagemang finns i lagenheterna och utmaningen i dagens föreningsliv är att flytta engagemang från lag till organisation. En särskild utmaning ser vi i landsbygdsföreningarna där vi har sett att idrottsföreningarna kan vara en betydande samhällsaktör på sina orter och vara "kittet" som håller ihop bygden. En vitalare förening där innovativa lösningar prövas för alternativ verksamhet eller andra verksamhetsformer kan vara avgörande för fortsatt överlevnad.

Genom våra föreningsutvecklare som är ute i föreningarna har vi samlat in information och kan konstatera att det är för få tränare/ledare per spelare för att kunna bedriva en riktigt bra fotbollsverksamhet. De ledare som finns behöver en högre kunskapsnivå för hur man tränar och leder barn och ungdomar. Många föreningar saknar rutiner och planer för hur de ska arbeta aktivt med rekrytering, att behålla och utveckla/utbilda sina tränare/ledare.

Vi har implementerat den nya Spelarutbildningsplanen i ett antal föreningar men i vår kartläggning ser vi att kvalitén i spelarutbildningen är skiftande från lag till lag och kunskapen om spelarutbildningsplanen lbör förbättras. Föreningarna saknar långsiktiga planer för att utveckla både människan och fotbollsspelaren. Detta gäller inte bara i träningsverksamheten utan också i matchmiljöerna där det finns behov av att anpassa spelformerna för en bättre utveckling av spelarna.

I vår analys av förbundets tidigare utvecklingsarbete har vi identifierat att en framgångsnyckel för att få bästa effekten av alla insatser som görs är att genomföra dem nära föreningarna i deras egen föreningsmiljö. Det är svårt att nå föreningar genom central träffar, möten och aktiviteter. Därför kommer DFF att göra ännu fler föreningsbesök under 2019.

I år har vi Focusområden på Föreningsutveckling (diplomering av klubbar), där utvecklingssymposium och diplomeringsarbete är inkluderat.

Utbildning för ledarförsörjning & kompetens där utbildning för unga ledare samt tränare- och domarkurser ingår, samt utvecklingsstöd för implementering av den nya spelarutbildningsplanen där teori- och praktikpass ingår. DFF har för avsikt att utbetala 50% av den faktiska kostnaden för tränar och domarutbildningarna under 2019.

Dessutom finns det en möjlighet att söka idrottsmedel till de nya spelformerna som till exempel 3 mot 3 nät. Sammanlagt finns det ca: 773.000 kronor att ansöka om.

Ansökningsförfarande
Ansökan till idrottslyftet ligger som tidigare under föreningsinloggningen i idrottonline.

Linus Bolin, 0702 509 303, linus.bolin@dalaidrotten.se