Föräldrautbildning

Tema: Föräldrautbildning

Bakgrund
Föräldrar utmålas ofta som barn- och ungdomsidrottens största resurs och man menar att verksamheten är beroende av dessa ideellt arbetande människor för att man överhuvudtaget skall existera. Lika ofta lyfter man fram föräldrar som ett problem då de "stör" verksamheten, skrämmer bort ungdomsdomare, lägger sig i m m.

Trots detta görs väldigt få insatser för att inviga den stora massan av föräldrar i föreningens verksamhet och med deras hjälp höja nivån på densamma. Motivet är ofta att man som förälder inte har mer tid att lägga på verksamheten än vad man redan gör.

Syfte
Genom att genomföra denna modell vill vi höja kunskapsnivån och förståelsen hos den stora massan med föräldrar som finns runt våra fotbollsanläggningar och föreningar. I förlängningen höjs på detta sätt även spelarnas kunskapsnivå genom deras föräldrar.

Metod
Lärgrupper genomförs i samband med sitt lagets matcher. På det viset sker inget extra tidsuttag från föräldrarna då de oftast är på plats ändå när barnet skall spela. Man utnyttjar här tiden mellan samling och matchstart på ett effektivt sätt.

Målgrupp
Föräldrar till spelare 6-18 år.

Tid
Utbildningen kan med fördel genomföras vid lagets hemmamatcher. Då kan man utnyttja klubblokaler i större utsträckning. Det är fullt möjligt att göra detta även vid lagets bortamatcher.

Innehåll och genomförande
Se längre ned på sidan

Ekonomi
Genom att registrera närvaron på dessa lärgrupper kan man få bidrag för utbildningsmaterial m m från SISU Idrottsutbildarna.

Upplysningar
Ulf Weinstock, Dalarnas FF, 023-454 76, ulf.weinstock@dalaidrotten.se
Elin Ivarsson, SISU Idrottsutbildarna, 070-660 23 57, elin.ivarsson@dalaidrotten.se

Dalarnas Fotbollförbund
Utvecklingskommittén/Föreningsutskottet

Genomförande av föräldrautbildningen

Förutsättningar
Matchstart 15.00
Samlingstid för spelare 14.00
Antal föräldrar på plats 12 st

Genomförande
kl. 14.00  Samla föräldrarna i storgrupp
- Presentera vad laget har tränat på under veckan och be föräldrarna att uppmuntra det önskade beteendet.
- Motivera varför man valt att träna på just detta och välkomna frågor från föräldragruppen.
- Låt domaren presentera sig och berätta om sig själv. Förklara domarens roll som matchledare och utbildare snarare än rättskipare.
- Presentera dagens tema samt eventuellt studiematerial och/eller studiefrågor

kl. 14.10  Gruppdiskussioner
- Dela upp deltagarna i mindre grupper (3-4 st i varje grupp) och låt dem i smågrupper lufta sina tankar, frågor och åsikter kring dagens tema.
- Gå runt bland grupperna och försök fånga upp intressanta frågor eller åsikter.

kl. 14.30  Sammanfattning (gör anteckningar här)
- Samla grupperna och be deltagarna att redogöra för vad de har pratat om.
- Uppmuntra till diskussioner mellan deltagarna och försök fånga upp tips och idéer som kan vara hela gruppen till nytta.
- Finns det behov/önskemål om fördjupning så var beredd att fortsätta på samma tema vid nästa utbildningstillfälle

kl. 14.50  Snart matchstart
- Sannolikt kommer ytterligare diskussioner att ske under matchens gång och ytterligare utveckling tillfogas föreningen.

Förslag på teman och diskussionsfrågor

Kost och näring
- Vad äter ditt barn före match/träning?
- Vad har det för betydelse när/hur barnet äter efter match/träning?
- Vilken roll har kosten i ditt barns idrottande?

Matchdags
- Hur många spelare tas ut till match?
- På vilka kriterier tas man ut till matchen?
- Vad är syftet med att spela matcher?

Föreningslära
- Vilket är föreningens högst beslutande organ?
- Vilka är "föreningen"?
- Vilken är min uppgift i föreningen? Vad bidrar jag med?

Barn och ungdomars fysiska utveckling
- Vad innebär fysisk träning för dig?
- Varför kan inte barn träna upp sin kondition?
- Är ditt barn fysiskt på sin övriga fritid? På vilka sätt?

SvFF:s spelarutbildningsplan
- Vad går metoden "Enhanced guided discovery" ut på"?
- Vad innebär Spela, Lek & Lär för dig?
- Vilken roll spelar glädje och motivation i barnens fotbollsspelande?

Hålla på med andra idrotter
- Är ditt barn aktiv inom andra idrotter? Vilka?
- Vilka fördelar och nackdelar finns det med att vara aktiv inom flera idrotter?
- I vilken ålder är det berättigat att "välja" idrott att satsa på?