Kriterier Tränarutbildning

Utbildningsnivå för föreningens tränare

I varje lag skall minst en av tränarna ha rätt utbildningsnivå

6-7 år C-Diplom
8-9 år C-Diplom

Div 6 C-Diplom
Div 5 C-Diplom

Div 4 B-diplom Ungdom (Block 1)
Div 3 B-diplom Ungdom (Block 1)

Div 2 B-diplom Ungdom (Block 2)
Div 1 B-diplom Ungdom (Block 2)

Juniorlag B-diplom Ungdom (Block 2)