Kriterier nivå 4

Nivå 4 – Lärgrupper i lagen

För att öka kunskapsnivån hos våra spelare, ledare och föräldrar skall varje träningsgrupp på barn- och ungdomsnivå genomföra lärgruppsarbete med minst 3 träffar under kalenderåret. För att få bästa effekt på arbetet riktas lärgrupperna för de yngsta träningsgrupperna (6-9 år) mot spelarnas föräldrar. Från 10 års ålder är det istället spelarna själva som deltar i lärgrupperna.

Mer om lärgrupper
Att jobba med lärgrupper innebär att man delar in den stora gruppen (spelarna t ex) i mindre grupper med 3-5 deltagare i varje. En lärgrupp kan jämföras med studiecirkeln. Deltagarna möts för att lära av och med varandra. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt. Lärande sker med utgångspunkt från ett lärande material, som kan vara en bok, film, tidningsartikel, webb eller annat samtalsunderlag som bidrar till ökad kunskap. Det är i samtalet och dialogen som ny kunskap växer fram.

Dalarnas FF och SISU Idrottsutbildarna kan vara behjälpliga med material till dessa, eller andra, lärgrupper. Kontakta:

Tommy Staf, SISU Idrottsutbildarna
tommy.staf@dalaidrotten.se

Elin Ivarsson, SISU Idrottsutbildarna
elin.ivarsson@dalaidrotten.se

Ulf Weinstock, Dalarnas FF
ulf.weinstock@dalaidrotten.se

Niklas Ribjer, Dalarnas FF

niklas.ribjer@dalaidrotten.se