Kriterier nivå 2

Nivå 2 – deltagande med nyckelpersoner på centrala träffar

För att vara en certifierad förening skall föreningen utse personer för följande roller. Samma person skall inte inneha två eller flera av dessa roller:

  • Ungdomsansvarig
  • Ordförande/sekreterare/Kassör
  • Utbildningsansvarig
  • Domaransvarig/Tävlingsansvarig (kan med fördel vara två personer)

Dessa nyckelpersoner samt föreningens Ordförande, Kassör och Sekreterare har under kalenderåret deltagit i centrala träffar enligt följande

Träffarna planeras av förtroendevalda och tjänstemän på Dalarnas FF. Föreningar som har för avsikt att vara en certifierad förening kallas att delta på träffarna.

Vid träffarna kommer man att ta upp aktuella och viktiga frågor som berör respektive målgrupp. Se aktuella datum för träffarna.

Rollbeskrivning – se bilaga 2