Kriterier nivå 1

Nivå 1 – deltagande på storträffar

Föreningen har under kalenderåret varit representerade på följande tre sammankomster: