Grundkriterier för certifiering

Kriterier för certifiering

Certifieringen bygger på att ett antal kriterier uppfylls och att ett antal aktiviteter genomförs löpande. På det viset håller man föreningen levande och alltid i rörelse framåt.

Grundkriterier

  • Föreningen sköter sina ekonomiska åtaganden gentemot Dalarnas FF, domare och andra fotbollsföreningar
  • Föreningen har en väl bevakad e-postadress gentemot Dalarnas FF
  • Föreningen arbetar aktivt i arbetsredskapen FOGIS och IdrottOnline genom att:
  • Registrera kontaktpersoner till alla lag inom utsatt tid (FOGIS)
  • Lägga in dagar och tider för matcher inom utsatt tid (FOGIS)
  • Registrera roller och uppgifter på av DFF angivna nyckelpersoner/roller (FOGIS)
  • Söka LOK-stöd (IdrottOnline)
  • Registrera lärgrupper och annan utbildningsverksamhet (IdrottOnline)

Vara aktiv i arbetet med matchmiljö och trivsel runt matcherna.