Bilaga 3 - Tjäna pengar på certifieringen

Förutom att höja kvaliteten på verksamheten i din förening så bidrar certifieringen även till föreningens kassa. Som grädde på moset får föreningar som jobbar med certifieringen under 2016 ett bidrag från Idrottslyftet med 10 000 kr.

Bidraget har inga restriktioner (förutom att klara certifieringekraven) och kan användas till insatser som ytterligare höjer nivå i er förening. Bidraget utbetalas vid ett tillfällen. Detta sker i december när certifieringen är genomförd och godkänd.

Utöver detta bidrar och SISU Idrottsutbildarna med medel från sitt Idrottslyft. Mer information kring detta kommer vid föreningsbesöken.