Bilaga 2 - Rollbeskrivning nyckelpersoner

Ungdomsansvarig
Som ungdomsansvarig är du en sammanhållande länk och ett stöd för ungdomslagen och dess ledare. Du ansvarar för praktiska frågor som fördelning av träningstider och lagens ekonomi.

Tillsammans med föreningens utbildningsansvarige hjälper du också till med framtagandet och informationen om föreningens policy.

Som ungdomsansvarig deltar du i DFF:s träffar för ungdomsansvariga och du ansvarar dessutom för att genomföra regelbundna ledarträffar i din egen förening. Du har mest kontakt med lagens lagledare.

Utbildningsansvarig
I rollen som utbildningsansvarig är det din uppgift att lagens tränare får utbildning på den nivå som de verkar. Genom att anmäla tränarna till utbildningar löpande ser du till att de hela tiden utvecklas i sin roll som tränare. Det ligger också på din roll att arrangera någon/några interna fortbildningstillfällen för dina tränare varje säsong.

Tillsammans med föreningens ungdomsansvarige hjälper du också till med framtagandet och informationen om föreningens policy.

Som utbildningsansvarig deltar du i DFF:s träffar för utbildningsansvariga och du ansvarar dessutom för att genomföra regelbundna tränarträffar i din egen förening. Du har mest kontakt med lagens tränare.

Tävlingsansvarig
Som tävlingsansvarig verkar du för att föreningens ledare är uppdaterade på de senaste tävlingsreglerna. Det är också ditt ansvar att fånga upp eventuella disciplinärenden i föreningen samt förebygga dessa.Ansvaret sträcker sig över både senior- och ungdomsfotbollen.

Domaransvarig
Den domaransvarige ansvarar för att upprätta en domarförsörjningsplan i föreningen. Hur rekryterar vi nya domare, hur utbildar vi dessa och hur behåller vi redan aktiva domare i verksamheten.

Rollen handlar om att ge föreningens domare de bästa förutsättningarna att genomföra sitt uppdrag. Genom att informera ledare, tränare och föräldrar om domarens roll samt erbjuda stöttning under säsongen till domarna skapar vi en känsla av samhörighet och en sund utvecklingsmiljö för alla inblandade.