Bilaga 1 - Arbete med styrdokument

Arbete med styrdokument

Varje förening börjar sitt arbete där de är just idag. Antingen börjar man från ett blankt papper och börjar forma sin Verksamhetsidé, Värdegrund och Vision eller så utvecklar man och reviderar de som redan finns. Ett viktigt steg i detta arbete är att förankra och implementera styrdokumentet bland föreningens medlemmar.

De viktigaste styrdokumenten:

  • Verksamhetsidé, Värdegrund och Vision
  • Verksamhetsplan
  • Policys (t ex drogpolicy, trafikpolicy, träning/match/cuppolicy, Ekonomi)
  • Ledarförsörjningsplan (hur rekryterar, utvecklar och behåller vi ledare i vår förening)