Certifiera er förening

DFF erbjuder föreningar att bli certifierade som en välskött förening

En certifiering innebär att föreningen kan:

  • Visa sina nuvarande och framtida medlemmar att de är med i en välskött förening.
  • Erbjuda en trygghet till de föräldrar som har sina barn i föreningens verksamhet
  • Förbättra sina möjligheter att rekrytera ledare både till fotbollsverksamheten och till administrativa funktioner

Ansökan
Skall inlämnas via formulär på hemsidan senast den 26 januari 2018

Certifiering
Föreningen arbetar enligt angivna riktlinjer för att under året verka som en certifierad förening. Dalarnas FF följer arbetet löpande och finns även som stöd i utvecklingsarbetet.

Under november går en av Dalarnas FF utsedd certifieringsnämnd igenom föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret och gör en samlad bedömning huruvida föreningen kan bli certifierad. Där tas hänsyn till mindre avvikelser från kriterierna som föreningen inte styr över.

För certifiering skall man uppfylla grundkriterierna och samtliga kriterier på:

Nivå 1 Deltagande på storträffar

Nivå 2 Deltagande med nyckelpersoner på centrala träffar

Nivå 3 Internt föreningsarbete

Nivå 4 Lärgrupper i lagen

Dessutom skall föreningens tränare nå upp till utbildningsmålen.

Innehållet i respektive nivå specificeras på respektive sida

Utfärdande och giltighetstid
Då föreningen bedöms ha verkat som en certifierad förening under det gångna året erhåller man sin certifiering. Utmärkelsen är giltig under 1 års tid och man måste alltså göra en ny ansökan årligen för att fortsätta vara certifierad. Certifieringen är alltså ett bevis på att man under det senaste året har verkat som en certifierad förening.

Godkända föreningar mottar sin certifiering och uppmärksammas i samband med Dalarnas FF:s årsmöte som följer närmast efter det gångna året. Vid årsmötet mottar föreningen ett bevis i form av ett inramat diplom.

Föreningen erhåller dessutom ett av DFF framtaget bevis som kan sättas utomhus på klubbhus eller vid Idrottsplatsen. DFF tillhandahåller även en logotyp som kan användas på t ex föreningens hemsida.

Kriterier för certifiering
Certifieringen bygger på att ett antal kriterier uppfylls och att ett antal aktiviteter genomförs löpande. På det viset håller man föreningen levande och alltid i rörelse framåt.