Föreningsutveckling

Dalarnas Fotbollförbunds har under 2019 jobbat med föreningsutveckling enligt nedanstående specifikation

Dalarnas FF:s och SISU Idrottsutbildarnas konsulenter kommer att lägga tid på:

 • Att jobba med förenings förtroendevalda
 • Att ta fram utbildnings- och handlingsplaner
 • Att anordna ledarträffar
 • Att jobba fram centrala träffar och ett symposium som avslutning på fotbollssäsongen

I gengäld förväntas föreningen att acceptera ett antal åtaganden under året:

 • Delta på DFF:s årsmöte och Repskap
 • Utse en utbildningsansvarig som deltar i DFF:s projekt "satsning på utbildningsansvariga" tillsammans med andra föreningsrepresentanter.
 • Utse en domaransvarig som deltar i DFF:s projekt "domaransvariga"
 • Utse en tävlingsansvarig som deltar i DFF:s projekt "tävlingsansvariga"
 • Utse en ungdomsansvarig som deltar i DFF:s projekt "ungdomsansvariga"
 • Att genomföra utvecklingsdagar både internt i föreningen och externt tillsammans med andra föreningar.
 • Utse en kontaktperson i föreningen som ansvarar för utvecklingsarbetet
 • Utveckla arbetet med lärgrupper i föreningen
 • Genomföra en ledarupptakt för föreningens ledare
 • Utse en person som ansvarar för arbetet med IdrottOnline som också deltar i utbildning
 • Deltagande med minst 5 personer på central träff för samtliga utvecklingsföreningar

DFF:s föreningsutvecklare
Dalarnas FF har en föreningsutvecklare anställd. Ta kontakt med linus.bolin@dalaidrotten.se, 0702-509303 för att få tips och idéer om hur ni kan ta er verksamhet till nästa steg. Vi kommer gärna ut och besöker er på hemmaplan.

SISU idrottsutbildarna
Dalarnas FF har ett tätt samarbete med SISU idrottsutbildarna. SISU har en konsulent med extra fokus på Dalarnas Fotbollsföreningar som mer än gärna jobbar med er förening. SISU är väl insatta i Fotbollförbundets prioriteringar och uppsatta målsättningar. SISU är även representerade i DFF:s föreningsutuskott.

Hur går vi tillväga?
Upplägget med SISU är i grunden enkelt. Jobbar man flitigt med SISU och rapporterar in de timmar som ägnas åt utvecklings- och planeringsarbete (lärgrupper) i föreningen så lämnar de bidrag i form av resurser. Från denna pott kan sedan er förening få kostnadstäckning för utvecklingsarbete som t ex en fortbildningsresa eller utbildningsmaterial.

Läs mer om SISU:s verksamhet här: http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUDalarna/

Anmälan av lärgrupper samt rapportering av desamma görs med fördel genom er IdrottOnline-sida (alla föreningar har en sådan).

Kontaktperson på SISU-Dalarna är:

Erik Timblad erik.timblad@dalaidrotten.se 010-4590315

Projektstödet
Projektstödet som har ersatt idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor. Från 1 januari 2020 till 31/12 2021 har Dalarnas FF tillhandahållits 650.000:- per/år att fördela till distriktets fotbollsföreningar.

Föreningar som vill utbilda ledare och utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att söka medel från sitt specialidrottsförbund, sitt distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt.

Ta kontakt med linus.bolin@dalaidrotten.se, 0702-509303 för mer information om hur din förening söker bidrag från idrottslyftet.

Du kan också Läs mer om Projektstödet här

Dalarnas Fotbollförbund
Utvecklingskommittén/Föreningsutskottet