Föreningsutveckling

Dalarnas Fotbollförbunds har under 2015 jobbat med föreningsutveckling enligt nedanstående specifikation

Dalarnas FF:s och SISU Idrottsutbildarnas konsulenter kommer att lägga tid på:

 • Att jobba med förenings förtroendevalda
 • Att ta fram utbildnings- och handlingsplaner
 • Att anordna ledarträffar
 • Att jobba med föreningens anställda om såna finns

I gengäld förväntas föreningen att acceptera ett antal åtaganden under året:

 • Delta på DFF:s årsmöte och Repskap
 • Utse en utbildningsansvarig som deltar i DFF:s projekt "satsning på utbildningsansvariga" tillsammans med andra föreningsrepresentanter.
 • Utse en domaransvarig som deltar i DFF:s projekt "domaransvariga"
 • Att genomföra utvecklingsdagar både internt i föreningen och externt tillsammans med andra föreningar.
 • Utse en kontaktperson i föreningen som ansvarar för utvecklingsarbetet
 • Utveckla arbetet med lärgrupper i föreningen
 • Genomföra en skattning enligt SISU:s modell
 • Genomföra en ledarupptakt för föreningens ledare
 • Utse en person som ansvarar för arbetet med IdrottOnline som också deltar i utbildning
 • Genomföra minst 2 konferensdagar med styrelsen under året (vår + höst)
 • Deltagande med minst 3 personer på central träff för samtliga utvecklingsföreningar

DFF:s föreningsutvecklare
Dalarnas FF har en föreningsutvecklare anställd på 50% som är tillgänglig för alla. Ta kontakt med ulf.weinstock@dalaidrotten.se, 023-454 76 för att få tips och idéer om hur ni kan ta er verksamhet till nästa steg. Vi kommer gärna ut och besöker er på hemmaplan.

SISU idrottsutbildarna
Dalarnas FF har ett tätt samarbete med SISU idrottsutbildarna. SISU har två konsulenter med extra fokus på Dalarnas Fotbollsföreningar som mer än gärna jobbar med er förening. SISU är väl insatta i Fotbollförbundets prioriteringar och uppsatta målsättningar. SISU är även representerade i DFF:s föreningsutuskott.

Hur går vi tillväga?
Upplägget med SISU är i grunden enkelt. Jobbar man flitigt med SISU och rapporterar in de timmar som ägnas åt utvecklings- och planeringsarbete (lärgrupper) i föreningen så lämnar de bidrag i form av en pott vigd åt just er förening. Från denna pott kan sedan er förening få kostnadstäckning för utvecklingsarbete som t ex en fortbildningsresa eller utbildningsmaterial.

Läs mer om SISU:s verksamhet här: http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUDalarna/

Anmälan av lärgrupper samt rapportering av desamma görs med fördel genom er IdrottOnline-sida (alla föreningar har en sådan).

Kontaktpersoner på SISU-Dalarna är:

Tommy Staf, tommy.staf@dalaidrotten.se, 070-693 63 63
Elin Ivarsson, elin.ivarsson@dalaidrotten.se, 070-660 23 57

Idrottslyftet
Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor. Den 1 januari 2017 inleddes Idrottslyftets 9:e år, som pågår till den 31 december 2017. Dalarnas FF har under 2017 ca 1,2 miljoner att fördela till distriktets fotbollsföreningar.

Föreningar som vill utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att söka medel från sitt specialidrottsförbund, sitt distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt.

Ta kontakt med ulf.weinstock@dalaidrotten.se, 023-454 74 för mer information om hur din förening söker bidrag från idrottslyftet.

Du kan också läsa mer om idrottslyftet här

Dalarnas Fotbollförbund
Utvecklingskommittén/Föreningsutskottet