Snabbenkät - Coronas påverkan på ekonomin

Till/ Ansvarig inom föreningen

SvFF önskar via en snabbenkät få en uppfattning om vilka uppskattade ekonomiska konsekvenser Covid-19 har på föreningar. Vi önskar därför information för intäkter och kostnader som påverkas mellan perioden 12 mars – 30 juni 2020.

Vänligen fyll i enkäten och skicka den senast måndag den 6/4. Vi är medvetna om att det är ett kort svarsdatum men behöver dock sammanställa denna information omgående.

Vid frågor, kontakta Kanslichef Stefan Jonsson, 023-454 71, 070-250 77 05, stefan.jonsson@dalaidrotten.se.

Snabbenkät - Coronas påverkan på ekonomin

Intäkter
Kostnader