Verkställande Utskott

Pär Jonsson

Ordförande

Mobil: 072-728 85 45
E-post: pjonsson@live.se

Stig Stjärnesund

Tel: 0226-403 82
Mobil: 010-467 23 86
E-post: stig.stjarnesund@storaenso.com

Christer Sjölund

Mobil: 070-644 55 73
E-post: christer.sjolund@outlook.com

Monika Vester

Tel: 0243-104 52
Mobil: 070-567 60 71
E-post: monika.vester@ssab.com

Stefan Jonsson

Kanslichef

Tel: 023-454 71
Mobil: 070-250 77 05
E-post: stefan.jonsson@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Ekonomi, Personal, Marknad