Valberedning

Lilian Sjans

Sammankallande

Tel: 0243-23 97 71
Mobil: 070-590 07 50
E-post: liliansjans@hotmail.com

Ula Cronert

Tel: 0240-108 95
Mobil: 070-575 63 66
E-post: ulla.cronert@gmail.com

Lars Jansson

Mobil: 070-314 77 57
E-post: lars.jansson@hotmail.se

Bo Thunberg

Tel: 0250-188 21
Mobil: 070-691 51 45
E-post: bosse.thunberg@gmail.com