Utvecklingskommittén

Peter Björk

Ordförande

Tel: 0240 495322
Mobil: 070 4960251
E-post: peter.bjork@ltdalarna.se

Bengt Ottosson

Sekreterare

Tel: 023-454 72
E-post: bengt.ottosson@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Spelarutbildning, Tränarutbildning, Fotboll i skolan

Vinita Roth

Sekreterare

Tel: 023-454 74
Mobil: 070-206 85 41
E-post: vinita.roth@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Tränarutbildning, Spelarutbildning, Fotbollsskolan

Lasse Ericson

Mobil: 070-795 48 53
E-post: lars.eriksson@mora.se

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Spelarutbildning

Mats Gyllenvåg

Mobil: 070-666 39 91
E-post: mats.gyllenvag@gmail.com

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Tränarutbildning

Oscar Ljunggren

Mobil: 073-702 88 01
E-post: oljunggren@gmail.com

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Tränarutbildning

Torbjörn Schedvin

Mobil: 070-654 63 70
E-post: torbjorn.schedvin@mora.se

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Tränarutbildning

Anna Linh Stenquist Foberg

Mobil: 073-912 91 39
E-post: annalinh@hotmail.com

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Spelarutbildning

Andreas Wallin

Mobil: 070-690 33 33
E-post: andwall77@gmail.com

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Spelarutbildning

Jenny Andersson

Tel: 0738488575
E-post: jenny.andersson@ludvika.se

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Spelarutbildning