Styrelse

Pär Jonsson

Ordförande

Mobil: 072-728 85 45
E-post: pjonsson@live.se

Monika Vester

Vice Ordförande, Ordförande Föreningskommittén

Tel: 0243-104 52
Mobil: 070-567 60 71
E-post: monikavester@hotmail.com

Ansvarsområde: Föreningskommittén

Stig Stjärnesund

Ordförande Tävlingskommittén

Tel: 0226-403 82
Mobil: 070-399 81 60
E-post: stig.stjarnesund@storaenso.com

Ansvarsområde: Tävlingskommittén

Christer Sjölund

Mobil: 070-644 55 73
E-post: christer.sjolund@outlook.com

Ansvarsområde: Föreningskommittén

Peter Björk

Ordförande Utvecklingskommittén

Tel: 0240-61 16 73
E-post: Peter.Bjork@ltdalarna.se

Ansvarsområde: Utvecklingskommittén

Torbjörn Schedvin

Tel: 0250-300 79
Mobil: 070-654 63 70
E-post: torbjorn.schedvin@mora.se

Ansvarsområde: Utvecklingskommittén

Anna Linh Stenquist Foberg

Mobil: 073-912 91 39
E-post: annalinh@hotmail.com

Ansvarsområde: Utvecklingskommittén

Yvonne Ohlsson

Adjungerad

Mobil: 070-020 41 18
E-post: yvonne.olsson@clasohlson.se

Stefan Jonsson

Kanslichef (adj)

Tel: 023-454 71
Mobil: 070-250 77 05
E-post: stefan.jonsson@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Ekonomi, Personal, Marknad