Revisorer

Sven-Olov Zetterström

Tel: 0243-22 10 82
Mobil: 070-367 45 44
E-post: soz1948@gmail.com

Torbjörn Sjöström

auktoriserad revisor, KPMG Borlänge

Tel: 0243-22 70 31
Mobil: 070-542 95 28