Föreningskommittén

Monika Vester

Ordförande

Tel: 0243-104 52
Mobil: 070-567 60 71
E-post: monika.vester@ssab.com

Maria Björkman

E-post: maria.bjorkman@svenskfast.se

Mikael Johansson

Mobil: 076-812 70 57
E-post: mickearvo.johansson@gmail.com

Robert Kock

Mobil: 070-322 92 03
E-post: robert@kockarna.se

Christer Sjölund

Mobil: 070-644 55 73
E-post: christer.sjolund@outlook.com

Ulf Weinstock

Föreningsutvecklare

Tel: 023-454 76
E-post: ulf.weinstock@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Föreningsutveckling, Idrottslyftet