Kontakta oss

Kansli

Stefan Jonsson

Kanslichef

Tel: 023-454 71
Mobil: 070-250 77 05
E-post: stefan.jonsson@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Ekonomi, Personal, Marknad

Linus Bolin

Föreningsutvecklare

Tel: 023-454 76
Mobil: 070-250 93 03
E-post: linus.bolin@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Föreningsutveckling, Diplomerad förening, Idrottslyftet, Landsbygdsutveckling

Lars Edström

Tävlingskonsulent 50%

Tel: 023-454 73
E-post: lars.edstrom@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Tävlingsfrågor, Tävlingsadministration, disciplinärenden, Domare mm

Niklas Gabrielsson

Tävlingskonsulent 50%

Tel: 023-23375
E-post: niklas.gabrielsson@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Tävlingsfrågor, Tävlingsadministration, disciplinärenden, Domare, Futsal mm

Bengt Ottosson

Fotbollsutvecklare, Spelarutbildare

Tel: 023-454 72
E-post: bengt.ottosson@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Spelarutbildning, Tränarutbildning, Fotboll i skolan

Vinita Roth

Fotbollsutvecklare

Tel: 023-454 74
Mobil: 070-206 85 41
E-post: vinita.roth@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Tränarutbildning, Spelarutbildning, Fotbollsskolan, +10000

Styrelse

Pär Jonsson

Ordförande

Mobil: 072-728 85 45
E-post: pjonsson@live.se

Monika Vester

Vice Ordförande, Ordförande Föreningskommittén

Tel: 0243-104 52
Mobil: 070-567 60 71
E-post: monikavester@hotmail.com

Ansvarsområde: Föreningskommittén

Stig Stjärnesund

Ordförande Tävlingskommittén

Tel: 0226-403 82
Mobil: 070-399 81 60
E-post: stjarst01@gmail.com

Ansvarsområde: Tävlingskommittén

Christer Sjölund

Mobil: 070-644 55 73
E-post: christer.sjolund@outlook.com

Ansvarsområde: Föreningskommittén

Peter Björk

Ordförande Utvecklingskommittén

Tel: 0240-61 16 73
E-post: Peter.Bjork@ltdalarna.se

Ansvarsområde: Utvecklingskommittén

Torbjörn Schedvin

Tel: 0250-300 79
Mobil: 070-654 63 70
E-post: torbjorn.schedvin@mora.se

Ansvarsområde: Utvecklingskommittén

Anna Linh Stenquist Foberg

Mobil: 073-912 91 39
E-post: annalinh@hotmail.com

Ansvarsområde: Utvecklingskommittén

Yvonne Ohlsson

Adjungerad

Mobil: 070-020 41 18
E-post: yvonne.olsson@clasohlson.se

Stefan Jonsson

Kanslichef (adj)

Tel: 023-454 71
Mobil: 070-250 77 05
E-post: stefan.jonsson@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Ekonomi, Personal, Marknad

Föreningskommittén

Monika Vester

Ordförande

Tel: 0243-104 52
Mobil: 070-567 60 71
E-post: monikavester@hotmail.com

Diako Abdulaziz

Mobil: 072-285 28 01
E-post: diako.007@hotmail.com

Camilla Björklund

Mobil: 076-761 84 28
E-post: camilla.bjorklund@ssab.com

Maria Björkman

Tel: 022552622
E-post: maria.bjorkman@svenskfast.se

David Holst

E-post: davidholst@me.com

Lars Jansson

Mobil: 070-314 77 57
E-post: lars.jansson@hotmail.se

Christer Sjölund

Mobil: 070-644 55 73
E-post: christer.sjolund@outlook.com

Linus Bolin

Föreningsutvecklare

Tel: 023-454 76
Mobil: 070-250 93 03
E-post: linus.bolin@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Föreningsutveckling, Diplomerad förening, Idrottslyftet, Landsbygdsutveckling

Tävlingskommittén

Stig Stjärnesund

Ordförande

Tel: 0226-403 82
Mobil: 070-399 81 60
E-post: stjarst01@gmail.com

Lars Edström

Sekreterare

Tel: 023-454 73
E-post: lars.edstrom@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Tävlingsfrågor, tävlingsadministration, disciplinärenden, domare mm

Ann-Charlotte Annerberg

Mobil: 076-038 62 36
E-post: lotta.annerberg@live.se

Ulla Cronert

Mobil: 070-575 63 66
E-post: ulla.cronert@gmail.com

Daniel Henriksson

Mobil: 070-391 83 86
E-post: daniel.henriksson@malungselnat.se

Peter Johansson

Mobil: 070-930 63 62
E-post: peter@isoflex.se

Roger Johansson

Mobil: 070-672 85 49
E-post: rogertzzz21@gmail.com

Lars Norman

Tel: 0243-22 67 80
Mobil: 070-215 33 10
E-post: dff.norman@bahnhof.se

Mats Åkesson

Mobil: 070-209 64 79
E-post: mats.akesson@jdecoffee.com

Domarutskottet

Peter Johansson

Ordförande

Tel: 0243-22 44 00
Mobil: 070-930 63 62
E-post: peter-55@telia.com; peter@isoflex.se

Ansvarsområde: Coach div. 4, DI, LDO, Utbildningsansvarig 11 mot 11/9 mot 9.

Lars Edström

Sekreterare

Tel: 023-454 73
E-post: lars.edstrom@dalaidrotten.se

Almir Alisic

Tel: 0243-165 56
Mobil: 076-116 44 10
E-post: almir_alisic@hotmail.com

Ansvarsområde: Rekryteringsansv. LDO, DI

Rolf Hansson

Tel: 023-506 60
Mobil: 070-578 06 60
E-post: rolf.hansson@stralins.se

Ansvarsområde: Ansvarig Matchförmedlarna, DI, LDO, rekrytering

Thomas Karlsson

Mobil: 070-632 77 55
E-post: thomas.myggsjon@gmail.com

Ansvarsområde: Projekt lovande talanger

Mikael Lindfors

Tel: 0226-806 47
Mobil: 070-551 63 58
E-post: mikael_lindfors@hotmail.com

Ansvarsområde: Coach div. 5, DI Utbildningansv. AD och RDO

Patrik Magnusson

Mobil: 070-556 32 63
E-post: patrik_magnusson6@hotmail.com

Ansvarsområde: DI, LDO, Ansvarig 7 mot 7/5 mot 5, Damcoach, rekryteringsgrupp

Damir Pacaric

Mobil: 070-407 28 51
E-post: damirpacaric@hotmail.com

Ansvarsområde: DI, LDO, ansvarig reg. utvecklings- och rekryteringsgrupp

Lars Sjögren

Adjungerad ledamot domarutskottet

Tel: 0240-741 25
Mobil: 070-687 88 34
E-post: lars.sjogren@hotmail.com

Ansvarsområde: Ansvarig domar- och MI listor, övriga datalistor

Erik Nordqvist

Adjungerad ledamot

Mobil: 076-846 46 30
E-post: norden_erik@hotmail.com

Ansvarsområde: KI, LDO, rekrytering

Disciplinutskottet

Lars Norman

Ordförande

Tel: 0243-22 67 80
Mobil: 070-215 33 10
E-post: dff.norman@bahnhof.se

Lars Edström

Sekreterare

Tel: 023-454 73
E-post: lars.edstrom@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Tävlingsfrågor, tävlingsadministration, disciplinärenden, domare mm

Thomas Karlsson

Mobil: 070-632 77 55
E-post: thomas.myggsjon@gmail.com

Stig Stjärnesund

Tel: 0226-403 82
Mobil: 010-467 23 86
E-post: stjarst01@gmail.com

Utvecklingskommittén

Peter Björk

Ordförande

Tel: 0240-61 16 73
Mobil: 070-659 30 46
E-post: peter.bjork@ltdalarna.se

Bengt Ottosson

Sekreterare

Tel: 023-454 72
E-post: bengt.ottosson@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Spelarutbildning, Tränarutbildning, Fotboll i skolan

Vinita Roth

Sekreterare

Tel: 023-454 74
Mobil: 070-206 85 41
E-post: vinita.roth@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Tränarutbildning, Spelarutbildning, Fotbollsskolan

Torbjörn Schedvin

Mobil: 070-654 63 70
E-post: torbjorn.schedvin@mora.se

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Tränarutbildning

Anna Linh Stenquist Foberg

Mobil: 073-912 91 39
E-post: annalinh@hotmail.com

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Spelarutbildning

Andreas Wallin

Mobil: 070-690 33 33
E-post: andwall77@gmail.com

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Spelarutbildning

Tova Palm

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Tränarutbildning

Lasse Ericson

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Spelarutbildning

Yvonne Olsson

Mobil: 070-020 41 18
E-post: yvonne.olsson@clasohlson.se

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Tränarutbildning

Valberedning

Jan Hagman

Sammankallande

Tel: 0226-565 12
Mobil: 070-6772014
E-post: jan.hagman@bahnhof.se

Ula Cronert

Tel: 0240-108 95
Mobil: 070-575 63 66
E-post: ulla.cronert@gmail.com

Lilian Sjans

Tel: 0243-23 97 71
Mobil: 070-590 07 50
E-post: liliansjans@hotmail.com

Bo Thunberg

Tel: 0250-188 21
Mobil: 070-691 51 45
E-post: bosse.thunberg@gmail.com

Revisorer

Sven-Olov Zetterström

Tel: 0243-22 10 82
Mobil: 070-367 45 44
E-post: soz1948@gmail.com

Torbjörn Sjöström

auktoriserad revisor, KPMG Borlänge

Tel: 0243-22 70 31
Mobil: 070-542 95 28