Laglicensförsäkringen

Samtliga föreningar med lag från 15 år och uppåt skall erlägga avgift för laglicensförsäkringen.

Redovisningen sker på samma sätt som tidigare år vilket innebär att Dalarnas Fotbollförbund fakturerar föreningarna lagförsäkringsavgifterna för att sedan förmedla vidare till Svenska FF.

Vi ber er att särskilt uppmärksamma sista betalningsdag, vilket framgår av den faktura som kommer att tillsändas föreningen i slutet av mars.

Obetald avgift innebär att era spelare ej är kvalificerade för deltagande i tävlingsmatcher. Allvarligare är dock det faktum att detta kan medföra mycket olyckliga ekonomiska konsekvenser för föreningen vid skada på spelare.

Rutiner för licensiering från 15 år och ungdomsregistrering 12-14 år
Detaljerad information samt nödvändiga formulär och intyg som föreningen kan använda sig av vid registrering (12-14 år) & förstagångslicensiering (15 år) återfinns på vår under menyn "tävlingsfrågor/spelarlicens".

OBS! Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (12-14 år) blir inte automatiskt licensierade i föreningen. Detta måste aktivt godkännas/verkställas i FOGIS.

Vid ev frågor kontakta Stefan Jonsson, 023-454 71 eller Lars Edström, 023-454 73.