Inbjudan till Representantskapsmöte 2020

Dalarnas Fotbollförbund inbjuder härmed Er förening att med två representanter, en ledamot med rösträtt under mötet samt en suppleant, medverka i 2020 års Representantskapsmöte.

Med utökade allmänna rekommendationer pga Covid-19 i Dalarna har Styrelsen beslutat att genomföra Representantskapsmötet digitalt. Den digitala plattformen EasyMeet kommer att användas och mötesdeltagarna kommer att få information och inloggning efter anmälningstidens utgång.

Anmälda föreningar
Avesta AIK
Dala-Järna IK
Forssa BK
IF Tunabro
IK Brage
Islingby IK
Korsnäs IF FK
Krylbo IF
Ludvika FK
Slätta SK
Svärdsjö IF
Säters IF FK
Vansbro AIK FK

Dag & Tid
Lördag den 5 december 2020, kl. 10.00

Plats
Digitalt möte

Inkomna motioner
Vansbro AIK FK - gällande divisioner i ungdomsfotboll
Krylbo IF - gällande divisionsspel senior
Östansbo IS - gällande ungdomsdomare
Säters IF FK - gällande utbildning av domare (kan flyttas för beslut till Årsmötet)
Säters IF FK - gällande närvaro på DFF:s Årsmöten (kan flyttas för beslut till Årsmötet)

Ärenden
1.1 Sammansträdets öppnande
1.2 Sammanträdets behöriga utlysande
2. Upprop
3. Val av
3.1 Ordförande och sekreterare för mötet
3.2 Två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
4. Motioner
5. Förslag från styrelsen
6. Serieindelningar 2021
7. Seriesammansättning av distriktsserierna 2021
8. Representantskapets rapport

Möteshandlingar
Möteshandlingar Reprsentantskapsmöte.
Kompletta handlingar skickas till föreningarna via nyhetsbrevet 19 november.

Notera att inga nya förslag kan lämnas vid mötet. Innebär bl.a. att förändringar i Tävlingsbestämmelser (TB 2021) och Representationsbestämmelser (RB 2021) bara kan ske efter bifall till motioner eller styrelsens förslag.

Representantskapsmötet fungerar dock också som ett informationsmöte och självklart kan föreningen därför ta upp och ställa frågor till Dalarnas FF:s styrelse.

Anmälan
För att hinna med förberedelser inför det digitala mötet behöver anmälan vara DFF:s kansli tillhanda senast söndag 29 november 2020.

Välkommen!
Dalarnas Fotbollförbund
Styrelsen

Anmälan till Representantskapsmötet 2020