Extra Representantskapsmöte

Dalarnas Fotbollförbund inbjuder härmed Er förening att med två representanter, en ledamot med rösträtt under mötet samt en suppleant, till Extra Representantsskapsmöte den 20 februari ca kl 20.00 2019, Kvarnporten, Pelle Bergs Backe i Falun.

Extra Representantskapsmöte med anledning av beslut på ordinarie Representantskapsmöte 1 december. Fråga som kommer att behandlas är tävlingsregler och serieindelning damserier.

Anmälda föreningar
Amsbergs SK
Falu BS FK
IFK Hedemora FK
IFK Mora FK
Islingby IK
Kvarnsvedens IK
Vansbro AIK FK

Ärenden

1.1 Sammansträdets öppnande
1.2 Sammanträdets behöriga utlysande
2. Upprop
3. Val av
3.1 Ordförande och sekreterare för mötet
3.2 Två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
4. Motioner som bordlagts från Representantskapsmötet 1/12
5. Förslag från styrelsen som bordlagts från Repskapsmötet 1/12 samt tilläggsförslag enligt Representantskapsbeslut
6. Serieindelningar 2019
7. Seriesammansättning av damserierna 2019

Möteshandlingar
Kompletta handlingar skickas till föreningarna den 6 februari.

Möteshandlingar inkl bilagor till Representantskapsmötet 2019 (läggs upp den 6 februari)

Inga andra frågor än vad som anges i de bifogade handlingarna kan tas upp till beslut vid sammanträdet.

Anmälan
För beställning av kaffe/the och smörgås behöver anmälan vara DFF:s kansli tillhanda senast söndag 17 februari 2019.