DFF:s TÄVLINGSVERKSAMHET 2021

Representantskapsmötet 2020

Lördagen den 5 december genomför vi årets representantskapsmöte i Falun för att besluta om serieindelningar samt övriga tävlingsfrågor som berör ungdoms- och seniorfotbollen i distriktet verksamhetsåret 2021.

DFF:s styrelse hoppas att föreningarna tar tillvara denna möjlighet att påverka fotbollen i Dalarna och vill med anledning av detta uppmärksamma er på följande gällande stadgarna för mötet:

3 KAP. REPRESENTANTSKAP

2 § Val av ledamöter m.m.
… Föreningsårsmöte väljer en ledamot jämte suppleant för ledamoten. Båda ska vara ledamöter i föreningsstyrelsen. Vid förhinder för ledamoten inträder suppleanten. Är också suppleanten förhindrad, får föreningsstyrelsen utse en ersättare …

3 § Sammanträden
… Förening får, senast 2 månader före fastställt datum för representantskapsmötet, till SDF-styrelsen inge skriftligt förslag i ärende, som avses i 5 § p 1-2, att föreläggas representantskapsmötet respektive år…

Motioner ska vara DFF:s kansli tillhanda senast 4 oktober!

4 § Kallelse, beslutsmässighet m.m.
… Röstning får inte ske genom fullmakt …

Inkomna motioner
Vansbro AIK FK - gällande divisioner i ungdomsfotboll.
Krylbo IF - gällande divisionsspel senior
Östansbo IS - gällande ungdomsdomare
Säters IF FK - gällande utbildning av domare (kan flyttas för beslut till Årsmötet)
Säters IF FK - gällande närvaro på DFF:s Årsmöten (kan flyttas för beslut till Årsmötet)

Inbjudan till mötet utskickas i oktober!

Tyck till – påverka – förändra

Med vänliga hälsningar!

Dalarnas Fotbollförbund
Styrelsen