DFF:s TÄVLINGSVERKSAMHET 2019

Representantskapsmötet 2018

Lördagen den 1 december genomför vi årets representantskapsmöte i Falun för att besluta om serieindelningar samt övriga tävlingsfrågor som berör ungdoms- och seniorfotbollen i distriktet verksamhetsåret 2019.

DFF:s styrelse hoppas att föreningarna tar tillvara denna möjlighet att påverka fotbollen i Dalarna och vill med anledning av detta uppmärksamma er på följande gällande stadgarna för mötet:

3 KAP. REPRESENTANTSKAP

2 § Val av ledamöter m.m.
… Föreningsårsmöte väljer en ledamot jämte suppleant för ledamoten. Båda ska vara ledamöter i föreningsstyrelsen. Vid förhinder för ledamoten inträder suppleanten. Är också suppleanten förhindrad, får föreningsstyrelsen utse en ersättare …

3 § Sammanträden
… Förening får, senast 2 månader före fastställt datum för representantskapsmötet, till SDF-styrelsen inge skriftligt förslag i ärende, som avses i 5 § p 1-2, att föreläggas representantskapsmötet respektive år…

Motioner ska vara DFF:s kansli tillhanda senast 1 oktober!

Inkomna motioner
Sundborns GoIF - Genomför lägsta divisionen i ungdomsfotbollen som sammandrag
Sundborns GoIF - Inför ytterligare en division med spel 9 mot 9 för ungdomarna
Islingby IK - Återinföra div 4 damer till säsongen 2019
IFK Våmhus - Återinför en lägre division än div 3 damer till nästa säsong
Avesta AIK - Bjud in till en P16-serie 2019
Avesta AIK - Tillåt kombinationslag i P15 Elit, P16 och P17 Elit
Avesta AIK - Ta bort ordet elit i P15 och P17
IFK Ludvika - Återgång till att ha division 4 för damlag
Islingby IK - Matchobservatör i DFF:s kärnverksamhet
Dala-Floda IF - Återinför division 4 damer

4 § Kallelse, beslutsmässighet m.m.

… Röstning får inte ske genom fullmakt …

Inkomna motioner kommer att presenteras löpande på hemsidan. Inbjudan till mötet utskickas i oktober!

Tyck till – påverka – förändra

Med vänliga hälsningar!

Dalarnas Fotbollförbund
Styrelsen