DFF:s TÄVLINGSVERKSAMHET 2018

Representantskapsmötet 2017

Lördagen den 9 december genomför vi årets representantskapsmöte i Falun för att besluta om serieindelningar samt övriga tävlingsfrågor som berör ungdoms- och seniorfotbollen i distriktet verksamhetsåret 2018.

DFF:s styrelse hoppas att föreningarna tar tillvara denna möjlighet att påverka fotbollen i Dalarna och vill med anledning av detta uppmärksamma er på följande gällande stadgarna för mötet:

3 KAP. REPRESENTANTSKAP

2 § Val av ledamöter m.m.
… Föreningsårsmöte väljer en ledamot jämte suppleant för ledamoten. Båda ska vara ledamöter i föreningsstyrelsen. Vid förhinder för ledamoten inträder suppleanten. Är också suppleanten förhindrad, får föreningsstyrelsen utse en ersättare …

3 § Sammanträden
… Förening får, senast 2 månader före fastställt datum för representantskapsmötet, till SDF-styrelsen inge skriftligt förslag i ärende, som avses i 5 § p 1-2, att föreläggas representantskapsmötet respektive år…

Motioner ska vara DFF:s kansli tillhanda senast 8 oktober!

Inkomna motioner
Dala-Järna IK,
Tydliga riktlinjer för vad som gäller användandet av A-lagsspelare i U-lag för damer div 4.
Sundborns GoIF, Ändring i reglerna för divisionsspel i ungdomsfotbollen.
Kvarnsvedens IK/IFK Mora FK, Nytt U-lag placeras i seriesystem högst 2 divisioner nedan A-laget.

4 § Kallelse, beslutsmässighet m.m.
… Röstning får inte ske genom fullmakt …

Inkomna motioner kommer att presenteras löpande på hemsidan. Inbjudan till mötet utskickas i oktober!

Tyck till – påverka – förändra

Med vänliga hälsningar!

Dalarnas Fotbollförbund
Styrelsen