Dalarnas FF:s förbundsstämmor

Årsmöte 2020
Årsmötesdatum har ännu ej fastställts. Motioner skall vara DFF tillhanda senast 1 november 2019.

Representantskapsmöte 2019
Representantskapsmöte genomförs lördag den 7 december på Kvarnporten, Pelle Bergs backe i Falun.